Europeiska Unionen

Euron är euroområdets officiella valuta

Euron är euroområdets officiella valuta

Euron som officiell valuta

Euron är officiell valuta i 19 de EU-länder som tillsammans utgör euroområdet, som också kallas för eurozonen.

Andra EU-länder uppfyller ännu inte de kriterier som krävs för att få införa euron, medan vissa länder har valt att stå utanför eurosamarbetet (Danmark och Storbritannien).

Euron är det enda lagliga betalningsmedlet i euroområdet. Om det inte finns några specifika arrangemang om betalningsmedel är fordringsägare skyldiga att ta emot betalning i euro.

Parterna kan också komma överens om att använda andra officiella valutor för sina transaktioner, t.ex. US-dollar. De kan också enas om att använda privat utfärdade ”pengar”, som lokala handelsutbytessystem (t.ex. voucherbaserade betalningssystem) eller virtuella valutor (t.ex. bitcoin).

De här privata transaktionerna och affärstransaktionerna omfattas ändå av skatte-, bolags-, penningtvätts- och allmänna varuhandelsregler. Valutor som inte är officiella inom euroområdet omfattas dock inte av den monetära lagstiftningen.

I artikel 128.1 i EUF-fördraget slås fast att eurosedlar är lagliga betalningsmedel. Artikel 11 i förordning EG/974/98 gör detsamma när det gäller euromynt.

Läs mer

Kommissionens rekommendation av den 22 mars 2010 om omfattningen och effekterna av eurosedlars och euromynts ställning som lagliga betalningsmedel – 2010/191/EU

Euron som lagligt betalningsmedel – vanliga frågor om kommissionens rekommendation 2010/191/EU

Vad är euroområdet?

Back to top