Evropska unija

Evro kot uradna valuta evrskega območja

Evro kot uradna valuta evrskega območja

Evro kot uradna valuta

Evro je uradna valuta 19 držav Evropske unije, ki skupaj tvorijo evrsko območje, znano tudi kot območje evra.

Nekatere države EU še niso izpolnile meril, ki so potrebna za pridružitev evrskemu območju, Danska in Združeno kraljestvo pa sta se odločila, da ne bosta sodelovala.

Evro je edino zakonito plačilno sredstvo v evrskem območju. Če ni posebnega sporazuma v zvezi s plačilnimi sredstvi, morajo upniki sprejeti plačilo v evrih.

Pogodbenice se lahko dogovorijo tudi o poslih, pri katerih se uporabljajo druge uradne tuje valute (npr. ameriški dolar). Prav tako se lahko dogovorijo za uporabo zasebno izdanega „denarja“, kot so lokalni sistemi trgovanja za izmenjavo (npr. plačilni sistemi na podlagi vrednotnice) ali virtualne valute (npr. bitcoin).

Za te zasebne in poslovne transakcije veljajo zakoni o obdavčitvi, poslovnem pravu, zakonu o preprečevanju pranja denarja in drugih splošnih pravilih za trgovino z blagom. Vendar valut, ki v evrskem območju niso uradne, ne ureja monetarno pravo.

Člen 128(1) PDEU določa, da so evrski bankovci zakonito plačilno sredstvo, v zvezi z evrskimi kovanci pa se uporablja člen 11 Uredbe EC/974/98.

Več informacij

Priporočilo Komisije z dne 22. marca 2010 o področju uporabe in učinkih, ki jih imajo eurobankovci in eurokovanci kot zakonito plačilno sredstvo – 2010/191/EU

Evro kot zakonito plačilno sredstvo: vprašanja in odgovori v zvezi s Priporočilom Komisije 2010/191/EU

Kaj je območje evra

Back to top