Uniunea Europeană

Euro ca monedă oficială a zonei euro

Euro ca monedă oficială a zonei euro

Euro ca monedă oficială

Euro este moneda oficială a 19 țări din Uniunea Europeană, care alcătuiesc împreună zona euro.

Unele țări din UE încă nu îndeplinesc criteriile pentru a adera la zona euro, în timp ce altele (Danemarca și Regatul Unit) au ales să nu participe.

În cadrul zonei euro, euro este singura monedă legală. În absența unui acord specific privind mijloacele de plată, creditorii sunt obligați să accepte plăți în euro.

Părțile pot conveni, de asemenea, să facă tranzacții în alte monede străine oficiale (de exemplu, dolarul american). De asemenea, pot conveni să utilizeze „monede” private (de exemplu, sisteme de plată pe bază de vouchere) sau monede virtuale (de exemplu, bitcoin).

Aceste tranzacții private și comerciale fac totuși obiectul legislației fiscale, al dreptului comercial, al legislației de combatere a spălării banilor și al altor norme generale privind comerțul cu mărfuri. Monedele care nu sunt oficiale în zona euro nu sunt însă reglementate de dreptul monetar.

Articolul 128 alineatul (1) din TFUE stabilește statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor euro, iar articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 face același lucru pentru monedele euro.

Informații suplimentare

Recomandarea Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro – 2010/191/UE

Statutul de mijloc legal de plată al euro: întrebări și răspunsuri despre Recomandarea 2010/191/UE a Comisiei

Ce este zona euro?

Back to top