Europska unija

Euro kao službena valuta europodručja

Euro kao službena valuta europodručja

Euro kao službena valuta

Euro je službena valuta 19 zemalja Europske unije koje zajedno čine europodručje.

Neke zemlje EU-a još moraju ispuniti kriterije za pristupanje europodručju, dok su neke (Danska i Ujedinjena Kraljevina) odlučile ne pristupiti mu.

Unutar europodručja euro je jedino zakonsko sredstvo plaćanja. Ako ne postoji poseban sporazum o sredstvu plaćanja, vjerovnici su obvezni prihvatiti plaćanje u eurima.

Stranke se također mogu dogovoriti o transakcijama u kojima se upotrebljavaju druge službene strane valute (npr. američki dolar). Nadalje, mogu se dogovoriti da ne upotrebljavaju novac, nego privatno izdane lokalne sustave trgovanja (npr. platne sustave na temelju kupona) ili virtualne valute (npr. Bitcoin).

Takve privatne i poslovne transakcije i dalje podliježu zakonima o oporezivanju, o trgovačkim društvima, o sprječavanju pranja novca i drugim općim pravilima o trgovini. Međutim, na valute koje nisu službene u europodručju ne primjenjuje se monetarno pravo.

Člankom 128. stavkom 1. UFEU-a utvrđuje se status zakonskog sredstva plaćanja euronovčanica, a člankom 11. Uredbe EZ/974/98 status zakonskog sredstva plaćanja eurokovanica.

Dodatne informacije

Preporuka Komisije od 22. ožujka 2010. o području upotrebe i učincima zakonskog sredstva plaćanja euronovčanica i eurokovanica – 2010/191/EU

Euro kao zakonsko sredstvo plaćanja: najčešća pitanja o Preporuci Komisije 2010/191/EU

Što je europodručje?

Back to top