Euroopan Unioni

Euro euroalueen virallisena rahayksikkönä

Euro euroalueen virallisena rahayksikkönä

Euro virallisena rahayksikkönä

Euro on 19 Euroopan unionin jäsenmaan virallinen rahayksikkö. Nämä maat muodostavat yhdessä euroalueen.

Jotkin EU-maat eivät ole vielä täyttäneet euroalueeseen liittymisen edellytyksiä, ja Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat päättäneet jäädä euroalueen ulkopuolelle.

Euro on euroalueen ainoa laillinen maksuväline. Koska maksuvälineistä ei ole erillistä sopimusta, velkojilla on velvollisuus hyväksyä maksut euroina.

Osapuolet voivat myös sopia liiketoimista, joissa käytetään muita virallisia ulkomaanvaluuttoja (esimerkiksi Yhdysvaltain dollaria). Ne voivat myös sopia käyttävänsä yksityisesti liikkeeseen laskettua ”rahaa” kuten vaihdantaan perustuvia paikallisia kaupankäyntijärjestelmiä (esim. maksuseteleihin perustuvat maksujärjestelmät) tai virtuaalivaluuttoja (esim. bitcoin).

Tällaisiin yksityisten tahojen tai yritysten liiketoimiin sovelletaan verolainsäädäntöä, yrityslainsäädäntöä, rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja muita yleisiä hyödykekauppaa koskevia sääntöjä. Rahalainsäädäntö ei kuitenkaan koske valuuttoja, jotka eivät ole euroalueen virallisia rahayksiköitä.

Eurosetelien laillisen maksuvälineen asemasta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 128 artiklan 1 kohdassa ja eurometallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta säädetään asetuksen (EY) N:o 974/98 11 artiklassa.

Lisätietoa

Komission suositus, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2010, euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman soveltamisalasta ja vaikutuksista (2010/191/EU)

Euron laillinen maksuvälineasema: komission suositusta 2010/191/EU koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on euroalue?

Back to top