Euroopa Liit

Euro kui euroala ametlik vääring

Euro kui euroala ametlik vääring

Euro kui ametlik vääring

Euro on ametlik vääring 19 Euroopa Liidu riigis, mis üheskoos moodustavad euroala.

Mõned ELi riigid ei ole veel täitnud euroalaga ühinemiseks vajalikke kriteeriume ning Taani ja Ühendkuningriik on otsustanud sellega mitte ühineda.

Euroalal on ainus seaduslik maksevahend euro. Kui maksevahendeid käsitlev erileping puudub, on võlausaldajad kohustatud aktsepteerima eurodes tehtud makseid.

Pooled võivad samuti kokku leppida muudes ametlikes välisvääringutes (nt USA dollar) tehtavates tehingutes. Nad võivad ka kokku leppida, et kasutatakse eraviisiliselt emiteeritud „raha“ (nt vautšeripõhised maksesüsteemid) või virtuaalvääringuid (nt bitcoin).

Nende era- ja äritehingute suhtes kohaldatakse siiski maksuõigust, äriõigust, rahapesuvastast õigust ja muid üldisi kaubandusalaseid õigusnorme. Seevastu ei kohaldata euroala mitteametlike vääringute suhtes finantsõigust.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõikes 1 on sätestatud euro pangatähtede ja määruse (EÜ) nr 974/98 artiklis 11 müntide seadusliku maksevahendi staatus.

Lisateave

Komisjoni 22. märtsi 2010. aasta soovitus euro pangatähtede ja müntide seadusliku maksevahendi staatuse ulatuse ja mõju kohta – 2010/191/EL

Euro kui seaduslik maksevahend: komisjoni soovitust 2010/191/EL käsitlevad küsimused ja vastused

Mis on euroala?

Back to top