Den Europæiske Union

Euroen som officiel valuta i euroområdet

Euroen som officiel valuta i euroområdet

Euroen som officiel valuta

Euroen er officiel valuta i 19 EU-lande, som samlet udgør euroområdet.

En række EU-lande opfylder endnu ikke kravene for at kunne indføre euroen, mens andre (Danmark og Storbritannien) har valgt ikke at være med i euroen.

Inden for euroområdet er euroen det eneste lovlige betalingsmiddel. Hvis der ikke er indgået aftale om et betalingsmiddel, er kreditorer forpligtet til at modtage betaling i euro.

Parterne kan også aftale, at der skal bruges en anden officiel fremmed valuta til en transaktion (f.eks. US-dollar). De kan også aftale at bruge "penge", der er udstedt privat, som lokale bytteringe (f.eks. kuponbaserede betalingssystemer) eller en virtuel valuta (f.eks. Bitcoin).

Disse private eller erhvervsmæssige transaktioner er stadig underlagt skattelovgivningen, erhvervsretten, lovgivning om hvidvaskning af penge og andre generelle regler om varehandel. Men valutaer, der ikke har officiel status inden for euroområdet, er ikke omfattet af valutalovgivningen.

Artikel 128, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at eurosedler har status som lovligt betalingsmiddel, mens artikel 11 i forordning EF/974/98 gør det samme for euromønterne.

Yderligere oplysninger

Kommissionens henstilling af 22. marts 2010 om omfanget og virkningerne af eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel – 2010/191/EU

Euroen som lovligt betalingsmiddel: spørgsmål og svar om Kommissionens henstilling 2010/191/EU.

Hvad er euroområdet?

Back to top