Europska unija

EU ukratko

Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 28 europskih država koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta.

Europska unija osnovana je nakon Drugog svjetskog rata. Sve je počelo poticanjem gospodarske suradnje. Vjerovalo se da će zemlje koje međusobno trguju postati gospodarski ovisne jedna o drugoj i zbog toga vjerojatno izbjegavati sukobe.

Tako je 1958. nastala Europska ekonomska zajednica (EEZ), u okviru koje je u početku pojačana gospodarska suradnja šest zemalja: Belgije, Njemačke, Francuske, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Otada je stvoreno golemo jedinstveno tržište, koje se i dalje razvija kako bi doseglo svoj puni potencijal.

Od gospodarske do političke unije

Ono što je započelo kao isključivo gospodarska unija razvilo se u organizaciju koja obuhvaća brojna područja politika, od klimatskih pitanja, zaštite okoliša i zdravstva do vanjskih poslova i sigurnosti te pravosuđa i migracija. To se odrazilo u promjeni imena iz Europske ekonomske zajednice (EEZ) u Europsku uniju (EU) 1993. godine.

Europska unija temelji se na vladavini prava: njezino sveukupno djelovanje temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice.

EU-om se upravlja i na temelju načela predstavničke demokracije, što znači da Europski parlament izravno predstavlja građane na razini EU-a, a države članice imaju predstavnike u Europskom vijeću i Vijeću EU-a.

Stabilnost, jedinstvena valuta, mobilnost i rast

U Europskoj uniji već više od pola stoljeća vladaju mir, stabilnost i blagostanje, poboljšan je životni standard i uvedena je jedinstvena europska valuta: euro. Za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi, EU-u je 2012. dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

Zahvaljujući ukidanju graničnih kontrola među državama članicama EU-a ljudi mogu slobodno putovati gotovo čitavim kontinentom. Ujedno je postalo mnogo jednostavnije živjeti, raditi i putovati u inozemstvu unutar Europe.

Jedinstveno ili „unutarnje” tržište glavni je gospodarski pokretač EU-a, koji omogućuje slobodno kretanje većine robe, usluga, novca i osoba. Drugi je ključni cilj razvijanje tog golemog resursa i u drugim područjima poput tržišta energije, znanja i kapitala kako bi Europljani od njega imali što veću korist.

Ljudska prava i jednakost

Jedan je od glavnih ciljeva EU-a promicanje ljudskih prava unutar Unije i u svijetu. Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava temeljne su vrijednosti Europske unije. Otkako je 2009. Ugovor iz Lisabona stupio na snagu, ta su prava objedinjena u jedinstvenom dokumentu, Povelji o temeljnim pravima EU-a. Institucije EU-a i vlade država članica prilikom primjene zakonodavstva EU-a imaju pravnu obvezu poštovati ta prava.

Transparentne i demokratske institucije

Proširena Europska unija i dalje je usmjerena na postizanje veće transparentnosti i demokratičnosti svojih institucija. Europski parlament, s izravno izabranim zastupnicima, dobio je veće ovlasti, a nacionalni parlamenti imaju veću ulogu u suradnji s europskim institucijama. Tako europski građani imaju sve više mogućnosti za sudjelovanje u političkom procesu.