Europæiske Union

EU kort og godt

EU er en enestående økonomisk og politisk union mellem 28 europæiske lande, som tilsammen dækker det meste af kontinentet.

EU blev oprettet i kølvandet på anden verdenskrig. Første skridt var at styrke det økonomiske samarbejde: idéen bag var, at lande, der handler med hinanden, bliver økonomisk afhængige af hinanden og derfor med større sandsynlighed prøver at undgå konflikter.

Resultatet blev Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), oprettet i 1958, som til at starte med øgede det økonomiske samarbejde mellem seks lande: Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Holland. Siden da er der oprettet et kæmpestort indre marked, som stadig udvikler sig i retning af sit fulde potentiale.

Fra økonomisk til politisk union

Det, der begyndte som en rent økonomisk union, har udviklet sig til en organisation, der spænder over politikområder lige fra klima, miljø og sundhed til udenrigs- og sikkerhedspolitik, retfærdighed og migration. Det blev afspejlet af navneskiftet fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) til Den Europæiske Union (EU) i 1993.

EU bygger på retsstatsprincippet: alle dets tiltag bygger på traktater, der er blevet vedtaget frivilligt og på demokratisk vis af alle medlemslandene.

EU styres også af princippet om repræsentativt demokrati, hvor borgerne er direkte repræsenteret på EU-plan i Europa-Parlamentet og medlemslandene på Det Europæiske Råd og Rådet for EU.

Stabilitet, en fælles møntfod, mobilitet og vækst

EU har sikret over et halvt århundrede med fred, stabilitet og velstand, hjulpet med at hæve levestandarden og indført en fælles europæisk valuta: euroen. I 2012 modtog EU Nobels Fredspris for sit arbejde for fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

Takket være ophævelsen af den indre grænsekontrol mellem EU-landene kan man nu rejse frit omkring på næsten hele kontinentet. Det er også blevet meget lettere at bo, arbejde og rejse i udlandet i Europa.

Det indre marked er EU's primære økonomiske drivkraft og sikrer, at de fleste varer, tjenesteydelser, penge og personer kan bevæge sig frit. Et andet vigtigt mål er at udvikle denne store ressource på flere områder, f.eks. energi-, viden- og kapitalmarkeder, for at sikre, at europæerne får størst mulig gavn af den.

Menneskerettigheder og ligestilling

Et af EU's vigtigste mål er at fremme menneskerettighederne både inden for EU og ude i verden. Menneskelig værdighed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne: det er EU's kerneværdier. Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009 har EU's charter om grundlæggende rettigheder samlet disse rettigheder i ét enkelt dokument. EU's institutioner er juridisk forpligtet til at overholde dem, og det samme er EU's regeringer, når de anvender EU-retten.

Åbenhed og demokratiske institutioner

Som EU vokser, er der fortsat fokus på at gøre de beslutningstagende institutioner mere åbne og demokratiske. Det direkte valgte Europa-Parlament har fået flere beføjelser, og de nationale regeringer spiller en stadig større rolle, idet de arbejder side om side med de europæiske institutioner. De europæiske borgere får således flere og flere muligheder for at deltage i den politiske proces.