Unjoni Ewropea

ċittadinanza tal-UE

ċittadinanza tal-UE

Id-drittijiet tiegħek – u kif tużahom

Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiż tal-UE huma awtomatikament ċittadini tal-UE. Li tkun ċittadin tal-UE jagħtik drittijiet u responsabbiltajiet addizzjonali importanti.

Id-drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-UE

Dawn jinsabu miktubin fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 18) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Kapitolu V).

Teħtieġ l-għajnuna biex teżerċita d-drittijiet tiegħek?

Biex tqajjem għarfien dwar iċ-ċittadinanza tal-UE kemm fost il-pubbliku kif ukoll fost l-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni minn żmien għal żmien tippubblika Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE.

Taqsiriet tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar iċ-ċittadinanza tal-UE

Ċaqliq u għajxien fl-UE

Bħala ċittadin tal-UE, int għandek id-dritt li tgħix u tiċċaqlaq fl-UE mingħajr ma tkun iddiskriminat minħabba n-nazzjonalità tiegħek.

Tista' tmur tgħix fi kwalunkwe pajjiż tal-UE jekk tissodisfa ċerti kundizzjonijiet, dan jiddependi dwar jekk intix taħdem, tistudja, eċċ.

Parteċipazzjoni fil-ħajja politika tal-UE

Kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt jivvota u joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet kemm lokali kif ukoll Ewropej fil-pajjiż tal-UE li fih ikun qed jgħix, bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Petizzjonijiet u lmenti

Tista' tressaq petizzjoni lill-Parlament Ewropew biex jindirizza bżonn jew ilment personali, jew kwistjoni ta' interess pubbliku. Is-suġġett jeħtieġlu jaqa' taħt il-kompetenza tal-UE (jiġifieri ma għandux ikun xi ħaġa li hi deċiża fil-livell lokali jew nazzjonali) u jeħtieġ li jaffettwak direttament.

Tista' tilmenta mal-Ombudsman Ewropew dwar amministrazzjoni ħażina minn istituzzjoni jew korp tal-UE.

Tista' tikkuntattja wkoll direttament l-istituzzjonijiet u l-korpi konsultattivi tal-UE, u għandek dritt li tingħata tweġiba bi kwalunkwe waħda minn 24 lingwa uffiċjali tal-UE.

Protezzjoni konsulari

Jekk tinsab f'pajjiż li mhux fl-UE u teħtieġ l-għajnuna, bħala ċittadin tal-UE int intitolat għal protezzjoni konsulari mill-ambaxxata jew mill-konsulat ta' kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE, jekk pajjiżek ma għandux ambaxxata jew konsulat fil-pajjiż li mhux fl-UE.

Tista' titlob assistenza f'sitwazzjonijiet li jinvolvu, pereżempju, mewt, aċċident jew mard, arrest jew detenzjoni, jekk tkun vittma ta' reat kriminali u ripatrijazzjoni.

Kif tinvolvi ruħek fit-tfassil tal-politiki Ewropej

Inizjattiva taċ-ċittadini : issettjar tal-aġenda

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermettilek tistaqsi l-Kummissjoni Ewropea sabiex tipprepara l-leġiżlazzjoni. Il-petizzjoni għandha tiġi ffirmata minn tal-anqas miljun persuna f'tal-anqas kwart tal-pajjiżi tal-UE (attwalment tal-anqas 7 pajjiżi).

Parteċipazzjoni attiva fil-ħajja demokratika tal-UE

  • Programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini – dan jimmira biex itejjeb il-fehim tan-nies dwar l-UE, l-istorja u d-diversità tagħha, jiżviluppa l-għarfien tad-drittijiet mogħtija miċ-ċittadinanza Ewropea, u jżid il-parteċipazzjoni fil-livell tal-UE.
  • Il-Kummissjoni tniedi b'mod regolari konsultazzjonijiet pubbliċi dwar inizjattivi li tkun qed tippjana, li jippermettu lil kull Ewropew li juri fehmtu dwar il-kwistjonijiet.
  • Djalogi taċ-Ċittadini – dawn jinżammu fi bliet fl-UE kollha, biex jinstemgħu l-opinjonijiet tan-nies u biex jiġu diskussi kwistjonijiet li huma kkonċernati bihom in-nies.
  • Djalogu Ċivili – dawn huma diskussjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jispeċjalizzaw f'diversi suġġetti.
Back to top