Den Europæiske Union

EU-borgerskab

EU-borgerskab

Dine rettigheder – og hvordan du bruger dem

Alle statsborgere i et EU-land er automatisk borgere i EU. Som EU-borger har du nogle vigtige ekstra rettigheder og pligter.

Dine rettigheder som EU-borger

Dem finder du i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Artikel 18) og chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V).

Mangler du hjælp til at udøve dine rettigheder?

For at informere såvel borgere som nationale myndigheder bedre om EU-borgerskabet udgiver Kommissionen jævnligt en rapport om unionsborgerskabet.

Resuméer af EU-lovgivningen om unionsborgerskab

At bo og flytte i EU

Som EU-borger har du ret til at bo og flytte inden for EU uden at blive udsat for forskelsbehandling på grund af din nationalitet.

Du må slå dig ned i et hvilket som helst EU-land, hvis du opfylder visse betingelser, afhængigt af om du arbejder, studerer eller lign.

Deltagelse i det politiske liv i EU

Alle EU-borgere har ret til at stemme og stille op til både kommunalvalg og EU-valg, uanset hvilket EU-land de bor i og på samme betingelser som landets egne statsborgere.

Andragender og klager

Du kan bede Parlamentet beskæftige sig med enten et personligt behov eller en klage eller et spørgsmål i offentlighedens interesse. Det skal falde ind under EU's ansvarsområde (dvs. det må ikke være noget, der afgøres nationalt eller lokalt), og det skal påvirke dig personligt.

Hvis du har klager over en af EU's institutioner eller organer, kan du henvende dig til EU's ombudsmand.

Du kan også kontakte EU's institutioner og rådgivende organer direkte, og du har ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog.

Konsulær beskyttelse

Hvis du befinder dig i et land uden for EU og får brug for hjælp, har du som EU-borger ret til konsulær beskyttelse fra et hvilket som helst andet EU-lands ambassade eller konsulat, hvis dit eget land ikke har en ambassade eller et konsulat i landet.

Du kan f.eks. bede hjælp, hvis der sker dødsfald, du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, bliver anholdt eller bliver offer for en voldelig forbrydelse eller bliver udvist.

Sådan kan du være med til at udforme EU's politik

Borgerinitiativet: fastsætter dagsordenen

Det europæiske borgerinitiativ giver dig mulighed for at bede EU-Kommissionen udarbejde lovforslag. Initiativet skal være underskrevet af mindst 1 million mennesker fra mindst en fjerdedel af EU's lande (i øjeblikket mindst 7 lande).

Aktiv deltagelse i demokratiet i EU

  • Et EU for borgerne – dette program skal øge folkets forståelse for EU, dets historie og mangfoldighed, udvikle kendskab til rettighederne ved et EU-borgerskab og øge den demokratiske deltagelse på EU-plan.
  • Kommissionen holder regelmæssigt offentlige høringer om planlagte initiativer, som alle EU-borgere kan deltage i.
  • Borgerdialoger – afholdes i byer rundt omkring i EU, hvor der lyttes til folks meninger, og der bliver talt om de spørgsmål, der optager dem.
  • Civildialog – drøftelser mellem Kommissionen og organisationer fra civilsamfundet med speciale i forskellige emner.
Back to top