Europska unija

Proračun EU-a

Proračun EU-a

Proračun EU-a financira se, među ostalim, dijelom bruto nacionalnog dohotka svih država članica. Koristi se u različite svrhe, od podizanja životnog standarda u siromašnijim regijama do brige za sigurnost hrane.

Back to top