an tAontas Eorpach

Buiséad an Aontais

Buiséad an Aontais

Maoinítear buiséad an AE ó fhoinsí lena n-áirítear céatadán d'ollioncam náisiúnta gach ballstáit. Caitear é ar iarrachtaí chomh héagsúil leis an gcaighdeán maireachtála a ardú sna réigiúin is boichte agus sábháilteacht bhia a áirithiú.

Back to top