Euroopa Liit

ELi eelarve

ELi eelarvet rahastatakse eri allikatest, mille hulgas on ka teatav osa iga liikmesriigi kogurahvatulust. Eelarveraha kasutatakse väga erinevaks otstarbeks, näiteks elatustaseme tõstmiseks vaesemates piirkondades ja toiduohutuse tagamiseks.

Back to top