Европейски съюз

Бюджет на ЕС

Бюджет на ЕС

Бюджетът на ЕС се финансира от няколко източника, включително процент от брутния национален доход на всяка държава членка. Той се изразходва за различни цели като повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони и гарантиране на безопасността на храните.

Back to top