Evropska unija

Viri financiranja EU

Viri financiranja EU

Viri prihodkov EU vključujejo prispevke iz držav članic, uvozne dajatve za proizvode iz držav zunaj EU in globe, kadar podjetja ne ravnajo v skladu s pravili EU. Države EU soglašajo z obsegom proračuna in s financiranjem proračuna za obdobje več let naprej. 

Proračun EU podpira gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. V okviru kohezijske politike so proračunska sredstva namenjena premostitvi gospodarskih razlik med državami in regijami EU. Namenjena so tudi razvoju podeželskih območij v Evropi.

Proračun EU:

Back to top