Európska únia

Aké sú zdroje príjmov EÚ

Aké sú zdroje príjmov EÚ

Medzi zdroje príjmov EÚ patria príspevky od členských štátov, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ i pokuty od podnikov za nedodržanie pravidiel EÚ. Krajiny EÚ sa na niekoľko rokov dopredu dohodli na objeme rozpočtu a jeho príjmovej stránke. 

Rozpočet EÚ podporuje rast a vytváranie pracovných miest. V rámci kohéznej politiky sa z neho financujú investície zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi krajinami a regiónmi EÚ. Takisto pomáha rozvoju vidieckych oblastí v Európe.

Rozpočet EÚ:

Back to top