Europese Unie

Zo wordt de EU gefinancierd

Zo wordt de EU gefinancierd

De EU heeft eigen inkomsten door bijdragen van de EU-landen, invoerheffingen op producten van buiten de EU en boetes die worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de EU-regels houden. De EU-landen bepalen in onderling overleg voor een periode van verscheidene jaren hoeveel geld de EU mag uitgeven en hoe dat geld wordt opgebracht. 

Met het geld op de begroting werkt de EU aan de economische groei en de werkgelegenheid. Op grond van het cohesiebeleid financiert de EU investeringen om de economische verschillen tussen EU-landen en -regio's onderling weg te werken. Ook plattelandsgebieden ontvangen steun.

De EU-begroting:

Back to top