Unjoni Ewropea

Kif tiġi ffinanzjata l-UE

Kif tiġi ffinanzjata l-UE

Is-sorsi ta’ dħul tal-UE jinkludu l-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi membri, id-dazji ta’ importazzjoni fuq prodotti minn barra l-UE u l-multi imposti meta n-negozji ma jikkonformawx mar-regoli tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jaqblu dwar id-daqs tal-baġit u kif għandu jiġi ffinanzjat fuq diversi snin bil-quddiem. 

Il-baġit tal-UE jappoġġja t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Skont il-politika ta' koeżjoni, hu jiffinanzja l-investiment biex inaqqas id-differenzi ekonomiċi bejn il-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE. Huwa jgħin ukoll l-iżvilupp ta’ żoni rurali fl-Ewropa.

Il-baġit tal-UE:

Back to top