Europos Sąjunga

ES veiklos finansavimas

ES veiklos finansavimas

ES pajamų šaltiniai – tai valstybių narių įnašai, produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitai, baudos, skiriamos ES taisyklių nesilaikančioms įmonėms, ir kt. ES šalys susitaria dėl biudžeto dydžio ir dėl to, kaip jis bus finansuojamas kelerius ateinančius metus. 

ES biudžetu remiamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Pagal sanglaudos politiką jo lėšomis finansuojamos investicijos siekiant padėti mažinti ES šalių ir regionų ekonominės padėties skirtumus. Be to, jo lėšų skiriama Europos kaimo vietovių plėtrai.

Informacija apie ES biudžetą:

Back to top