an tAontas Eorpach

An chaoi a maoinítear an tAontas Eorpach

An chaoi a maoinítear an tAontas Eorpach

Is iad ranníocaíochtaí na mBallstát, mar aon le dleachtanna iompórtála ar tháirgí a thagann isteach san Aontas agus fíneálacha a ghearrtar ar ghnólachtaí nach gcomhlíonann rialacha an Aontais, na foinsí ioncaim atá ag an Aontas Eorpach. Roinnt blianta sula dtagann an buiséad i bhfeidhm, cinneann na Ballstáit méid an bhuiséid agus an áit as a dtiocfaidh an t-airgead. 

Úsáidtear buiséad an Aontais chun fás agus fostaíocht a chothú. Mar chuid den bheartas comhtháthaithe, infheistítear cuid den bhuiséad chun na bearnaí eacnamaíocha idir tíortha agus réigiúin éagsúla an Aontais a laghdú. Úsáidtear cuid den airgead chun ceantair thuaithe na hEorpa a fhorbairt freisin.

Maidir le buiséad an Aontais:

Back to top