Euroopa Liit

ELi tegevuse rahastamine

ELi tegevuse rahastamine

ELi tuluallikad on liikmesriikide tehtavad maksed, väljastpoolt ELi sisseveetavate kaupade imporditollimaksud ja trahvid, mida määratakse ettevõtjatele, kes ei täida ELi eeskirju. ELi liikmesriigid lepivad kokku eelarve suuruses ning selle rahastamises mitu aastat ette. 

ELi eelarvest toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist. EL rahastab ühtekuuluvuspoliitika raames investeeringuid, mida tehakse liikmesriikide ja piirkondade vaheliste majanduslike lõhede ületamiseks. EL aitab ka arendada Euroopa maapiirkondi.

Euroopa Liidu eelarve

Back to top