Европейски съюз

Как се финансира ЕС

Как се финансира ЕС

Сред източниците на приходи на ЕС са вноски от държавите членки, вносни мита върху стоки от страни извън Съюза и глоби, наложени на предприятия, които не спазват правилата на ЕС. Страните от ЕС се договарят за размера на бюджета и начина за неговото финансиране няколко години предварително. 

Със своя бюджет ЕС подкрепя растежа и създаването на работни места. В рамките на политиката на сближаване той финансира инвестиции с цел преодоляване на икономическите различия между страните и регионите в Съюза. Той също така подпомага развитието на селските райони в Европа.

Бюджетът на ЕС:

Back to top