Europeiska Unionen

Så används EU:s budget

Så används EU:s budget

Långtidsbudgeten slår fast EU:s långsiktiga utgiftsprioriteringar och utgiftstak.

Via EU:s budget finansieras en rad verksamheter, t.ex. landsbygdsutveckling, miljöskydd, skydd av de yttre gränserna och främjande av mänskliga rättigheter. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet beslutar om budgetens storlek och hur den ska användas, men det är kommissionen som ansvarar för utgifterna. EU-länderna och kommissionen delar ansvaret för cirka 80 procent av budgeten.

Så bestäms budgeten

Budgeten beslutas gemensamt av kommissionen, rådet och parlamentet. Kommissionen lämnar in ett budgetförslag till rådet och parlamentet. De kan göra ändringar, men om de är oeniga måste de försöka nå en kompromiss.

Varje årsbudget ingår i en sjuårig långtidsbudget – den fleråriga budgetramen. Tack vare ramen kan EU planera utgifterna effektivt flera år framåt. Den nuvarande budgetramen gäller 2014–2020.

Läs mer om EU:s budgetarbete

Förvaltning av EU:s medel

Det är kommissionen som ytterst ansvarar för att fördela budgeten, men EU-länderna förvaltar 80 procent av EU:s medel. Om felaktiga utbetalningar har gjorts samarbetar kommissionen med de berörda länderna för att driva in pengarna. Uppgifterna om vilka organisationer och företag som får EU-bidrag är offentliga.

Så används pengarna

Det finns sex övergripande utgiftsområden i EU:s budget.

Den största delen används för att skapa tillväxt och jobb och minska de ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. En stor del går också till jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och miljöskydd. Andra utgiftsområden är kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och illegal invandring.

Back to top