Uniunea Europeană

Cum este cheltuit bugetul UE

Cum este cheltuit bugetul UE

Bugetul pe termen lungstabilește prioritățile și limitele de cheltuieli ale UE pe termen lung

Bugetul UE finanțează activități diverse, de la dezvoltarea zonelor rurale și conservarea mediului, până la promovarea drepturilor omului și protecția frontierelor externe. Dimensiunea bugetului și modul în care este alocat acesta sunt stabilite de Comisie, Consiliu și Parlament. Responsabilitatea privind cheltuielile îi revine însă Comisiei. Țările UE și Comisia își împart responsabilitatea pentru aproximativ 80 % din buget.

Elaborarea proiectului de buget

Bugetul este stabilit, în comun, de Comisie, Consiliu și Parlament. Comisia elaborează un proiect pe care îl înaintează spre analiză Consiliului și Parlamentului, care pot aduce modificări. În caz de dezacord, instituțiile trebuie să negocieze până ajung la un compromis.

Bugetul din fiecare an conține sumele convenite în prealabil prin cadrul financiar multianual. Acest fapt îi permite Uniunii Europene să planifice programele de cheltuieli cu câțiva ani înainte. Cadrul actual acoperă perioada 2014-2020.

Mai multe despre procedura bugetară a UE

Gestionarea fondurilor UE

Responsabilitatea finală pentru alocarea bugetului îi revine Comisiei. Cu toate acestea, 80 % din fondurile UE sunt gestionate de guvernele statelor membre. Dacă se constată că au fost efectuate plăți necuvenite, Comisia colaborează cu statele membre în cauză pentru a recupera banii. Pentru a asigura transparența, informațiile privind organizațiile și întreprinderile care beneficiază de fonduri europene sunt făcute publice.

Domenii de cheltuieli

Bugetul UE se împarte în circa 6 domenii de cheltuieli.

În prezent, cea mai mare parte a resurselor bugetare este orientată către stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și reducerea decalajelor economice dintre diferitele regiuni ale UE. Agricultura, dezvoltarea rurală, sectorul pescuitului și protecția mediului beneficiază, de asemenea, de cote importante. Printre celelalte domenii de cheltuieli se numără și combaterea terorismului, a crimei organizate și a imigrației ilegale.

Back to top