Unjoni Ewrope

Kif jintefaq il-baġit tal-UE

Kif jintefaq il-baġit tal-UE

Il-baġit fit-tul jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-limiti ta' nfiq tal-UE fit-tul.

Il-baġit tal-UE jiffinanzja attivitajiet li jvarjaw mill-iżvilupp taż-żoni rurali u l-konservazzjoni tal-ambjent sal-protezzjoni tal-fruntieri esterni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament kollha għandhom vuċi biex jiddeterminaw id-daqs tal-baġit u kif hu allokat. Iżda hi l-Kummissjoni li hi responsabbli għall-infiq. Il-pajjiżi tal-UE u l-Kummissjoni jaqsmu r-responsabbiltà għal madwar 80% tal-baġit.

L-abbozzar tal-baġit

Il-baġit hu deċiż b'mod konġunt mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament. Il-Kummissjoni tissottometti abbozz lill-Kunsill u l-Parlament għall-kunsiderazzjoni. Jistgħu jagħmlu tibdil; jekk ma jaqblux, iridu jilħqu kompromess.

Il-baġit ta' kull sena jistabbilixxi l-ammonti miftiehma minn qabel skont pjan magħruf bħala l-qafas finanzjarju pluriennali. Dan jippermetti l-UE li tippjana l-programmi ta' finanzjament b'mod effettiv għal diversi snin minn qabel. Il-qafas kurrenti hu mill-2014 sal-2020.

Aqra aktar dwar il-proċedura baġitarja tal-UE

Il-ġestjoni tal-fondi tal-UE

Ir-responsabbiltà aħħarija għall-allokazzjoni tal-baġit hi tal-Kummissjoni. Madankollu, il-gvernijiet nazzjonali jiġġestixxu madwar 80% tal-fondi tal-UE. Meta jkunu saru pagamenti mhux dovuti, il-Kummissjoni taħdem mal-pajjiżi tal-UE kkonċernati biex tirkupra l-flus. Biex tiġi żgurata t-trasparenza, l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji li jirċievu l-fondi tal-UE jinsabu f'reġistru pubbliku.

Fejn imorru l-flus

Il-baġit tal-UE hu maqsum f'madwar 6 oqsma ta' nfiq.

Bħalissa l-akbar parti tmur għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi u għat-tnaqqis tad-distakki ekonomiċi bejn ir-reġjuni differenti tal-UE. L-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, is-sajd u l-protezzjoni ambjentali wkoll jieħdu parti kbira mill-baġit. Oqsma oħra ta' nfiq jinkludu l-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-immigrazzjoni illegali.

Back to top