Eiropas Savienība

Kā tiek izlietots ES budžets

Kā tiek izlietots ES budžets

Ilgtermiņa budžetā ES nosaka savu izdevumu prioritātes un limitus ilgākam periodam.

No ES budžeta finansē visdažādākos darbības virzienus, no lauku teritoriju attīstības un vides saudzēšanas līdz ES ārējo robežu aizsardzībai un cilvēktiesību aizstāvībai. ES budžeta lielumu un sadalījumu kopīgi nosaka ES Padome, ES Parlaments un Eiropas Komisija. Savukārt līdzekļu izlietošana ir Komisijas pārziņā. Aptuveni par 80 % budžeta līdzekļu izlietošanu kopīgi atbild Komisija un ES dalībvalstis.

ES budžeta izstrāde

Par budžetu kopīgi lemj Komisija, Padome un Parlaments. Komisija iesniedz projektu izskatīšanai Padomē un Parlamentā. Šīs iestādes var projektā izdarīt izmaiņas; ja tām nesaskan viedokļi, jāpanāk kompromiss.

Katra gada budžetā ir norādītas summas, par kurām iepriekš panākta vienošanās saskaņā ar plānu, ko dēvē par daudzgadu finanšu shēmu. Šāda sistēma ļauj ES efektīvi plānot finansēšanas programmas jau vairākus gadus iepriekš. Pašreizējā shēma darbojas no 2014. līdz 2020. gadam.

Lasiet vēl par ES budžeta procedūru

ES līdzekļu pārvaldīšana

Par budžeta sadali galīgā teikšana ir Komisijai, tomēr aptuveni 80 % ES līdzekļu pārvalda ES dalībvalstis. Ja ir veikti neatbilstoši maksājumi, Komisija strādā ar attiecīgajām ES dalībvalstīm, lai naudu atgūtu. Pārredzamības labad organizācijas un uzņēmumi, kas saņem ES finansējumu, tiek iekļauti publiskā reģistrā.

Kādām vajadzībām naudu izlieto

ES budžets ir sadalīts aptuveni sešās izdevumu jomās.

Pašlaik lauvas tiesa aiziet izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanai un reģionu ekonomisko atšķirību mazināšanai. Lielu budžeta daļu saņem arī lauksaimniecība, lauku attīstība, zivsaimniecība un vides aizsardzība. Daļu līdzekļu izmanto arī cīņai pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju.

Back to top