Europska unija

Kako se troši proračun EU-a

Kako se troši proračun EU-a

Dugoročnim proračunom utvrđuju se dugoročni prioriteti i ograničenja potrošnje EU-a.

Iz proračuna EU-a financiraju se razne aktivnosti, od razvoja ruralnih područja i očuvanja okoliša do zaštite vanjskih granica i promicanja ljudskih prava. Komisija, Vijeće i Parlament zajednički odlučuju o iznosu i raspodjeli proračunskih sredstava. Međutim za stvarno trošenje nadležna je Komisija. Države članice i Komisija zajednički su nadležne za približno 80 % proračuna.

Priprema proračuna

O proračunu zajednički odlučuju Komisija, Vijeće i Parlament. Komisija Vijeću i Parlamentu podnosi njegov nacrt na razmatranje. Oni mogu unijeti promjene, a u slučaju neslaganja moraju dogovoriti kompromis.

Godišnjim proračunima utvrđuju se iznosi unaprijed dogovoreni na temelju plana koji se naziva višegodišnjim financijskim okvirom. Zahvaljujući tome EU može učinkovito planirati programe financiranja nekoliko godina unaprijed. Sadašnji okvir vrijedi od 2014. do 2020.

Saznajte više o proračunskom postupku EU-a.

Upravljanje sredstvima EU-a

Iako je za raspodjelu proračunskih sredstava u konačnici nadležna Komisija, nacionalne vlade upravljaju sredstvima EU-a u visini od približno 80 %. U slučaju neopravdanih isplata Komisija surađuje s dotičnim državama članicama radi povrata sredstava. Kako bi se osigurala transparentnost, organizacije i društva koja se financiraju sredstvima EU-a uvrštena su u javnu evidenciju.

Na što se novac troši

Proračun EU-a podijeljen je na približno šest područja rashoda.

Trenutačno se najveći dio novca troši na poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta te smanjenje gospodarskih nejednakosti među raznim regijama EU-a. Veliki dio odlazi i na poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo i zaštitu okoliša. Druga područja rashoda uključuju suzbijanje terorizma, organiziranog kriminala i nezakonitog useljavanja.

Back to top