Den Europæiske Union

Sådan bruges EU-budgettet

Sådan bruges EU-budgettet

EU's langsigtede budget fastlægger EU's udgiftsprioriteter og -begrænsninger på lang sigt.

EU-budgettet finansierer aktiviteter, som spænder fra udvikling af landdistrikterne og miljøbeskyttelse til beskyttelse af EU's ydre grænser og fremme af menneskerettigheder. Kommissionen, Rådet og Parlamentet har alle indflydelse på, hvor stort budgettet er, og hvordan det fordeles. Men det er Kommissionen, som har ansvaret for udgifterne. EU-landene og Kommissionen deler ansvaret for omkring 80 % af budgettet.

Udarbejdelse af budgettet

Budgettet vedtages i fællesskab af Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Kommissionen indgiver et udkast til Rådet og Parlamentet, som de skal tage stilling til. De kan foretage ændringer, og hvis de er uenige, må de forsøge at udarbejde et kompromis.

Hvert år fastsætter budgettet de på forhånd aftalte beløb i henhold til en plan kaldet den flerårige finansielle ramme. Den gør det muligt for EU at planlægge sine finansieringsprogrammer flere år frem i tiden. Den nuværende ramme løber fra 2014 til 2020.

Læs mere om EU's budgetprocedure

Forvaltning af EU's midler

Det endelige ansvar for fordeling af budgettet ligger hos Kommissionen. Men EU-landene forvalter ca. 80 % af EU's midler. I tilfælde af uretmæssigt udbetalte beløb arbejder Kommissionen sammen med de berørte EU-lande om at gendrive pengene. For at sikre åbenhed skal organisationer og virksomheder, som modtager EU-midler registreres offentligt.

Sådan bruges pengene

EU-budgettet kan inddeles i omkring 6 udgiftsområder.

For øjeblikket bruges den største del på at skabe vækst og arbejdspladser og mindske økonomiske uligheder mellem EU's mange regioner. Landbrug, udvikling af landdistrikterne, fiskeri og miljøbeskyttelse tegner sig også for en stor andel. Andre udgiftsområder omfatter bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring.

Back to top