Unia Europejska

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia - Unia Europejska

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia - Unia Europejska

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia

Teksty łatwe do czytania zawierają
informacje, które każdy może z łatwością
przeczytać i zrozumieć.

Symbol wersji łatwej do czytania i zrozumienia

© Europejskie logo „łatwe do czytania”: Inclusion Europe. Więcej informacji na stronie: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Unia Europejska


Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie.
Kraje te połączyły się,
aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej.
Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem.

Mapa wszystkich krajów Unii Europejskiej


Jak powstała Unia Europejska


Pomysł stworzenia Unii Europejskiej powstał
po dwóch wielkich wojnach w Europie.
Kraje w Europie zrozumiały, że
lepiej jest współpracować,
niż walczyć ze sobą.

Ludzie pracujący razem

Na początku zaczęło ze sobą współpracować tylko 6 krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Holandia
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Włochy

Wkrótce zaczęły przyłączać się do nich inne europejskie kraje
i tak powstała Unia Europejska.

Dziś do Unii Europejskiej należy 27 countries are part of the European Union.
Te kraje to:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

 

W czerwcu 2016 r. Wielka Brytania zdecydowała
o odłączeniu się od Unii Europejskiej.
Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania
nie należy już do Unii Europejskiej.

Mapa wszystkich krajów Unii Europejskiej


Cele i wartości Unii Europejskiej


Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej wspólnie dążą do tych
celów:

 • zachowanie pokoju w Europie,
 • zapewnienie ludziom dobrobytu,
 • sprawiedliwość i troska o każdego,
 • szanowanie wszystkich języków i kultur,
 • silna gospodarka europejska i wspólna waluta.
 

Lista

Kraje Unii Europejskiej mają wspólne wartości.
Na przykład chcą, żeby wszyscy ludzie byli równi,
a ich prawa były szanowane.


Pokój w Europie


Kiedy utworzono Unię Europejską,
należące do niej kraje
przestały prowadzić ze sobą wojny.
Dzięki Unii Europejskiej
wszystkie kraje w Europie współpracują ze sobą
w pokoju.

W 2012 r. Unia Europejska dostała ważną nagrodę
nazywaną „Pokojową Nagrodą Nobla”.
Nagrodę tę przyznano Unii Europej
za pracę na rzecz utrzymania pokoju w Europie.

Ludzie trzymający się za ręce w kole

Symbol Pokojowej Nagrody Nobla


Swobodny przepływ


Unia Europejska ułatwiła ludziom
podróżowanie z jednego kraju do drugiego.
Mogą mieszkać, studiować i pracować
w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
Na przykład osoba mieszkająca we Francji może
przenieść się do Włoch i tam pracować.
Albo student z Belgii może wyjechać na studia w Grecji.

Szczęśliwi podróżni

Rzeczy, usługi i pieniądze również mogą swobodnie się przemieszczać
z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego.


Unia Europejska na świecie


Unia Europejska odgrywa ważną rolę w świecie na wiele sposobów.
Na przykład:

 • Sprzedaje wiele towarów i usług do innych krajów.
  Kupuje także towary od innych krajów.
  W ten sposób pomaga gospodarce światowej.
 • Pomaga milionom ludzi,
  którzy żyją w biedniejszych krajach poza Unia Europejską.
 • Stara się uczynić świat bezpieczniejszym miejscem,
  w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie, a prawo jest
  przestrzegane.

Jak przystąpić do Unii Europejskiej


Aby przystąpić do Unii Europejskiej,
kraj musi:

 • zgadzać się na wszystkie prawa i wartości
  Unii Europejskiej.
 • starać się zapewnić, by te prawa i wartości
  były szanowane.

Umowa

To może trwać bardzo długo.

Niektóre kraje dążą do tego, by przystąpić do Unii Europejskiej.
Tymi krajami są:

 • Albania
 • Macedonia Północna
 • Czarnogóra
 • Serbia
 • Turcja

Aby należeć do Unii Europejskiej,
kraje te muszą postarać się,
aby wszystkie prawa i wartości Unii Europejskiej
były w nich stosowane i przestrzegane.


Strefa Schengen


Unia Europejska utworzyła „strefę Schengen”.

Strefa Schengen to obszar bez granic.
Na tym obszarze ludzie mogą swobodnie i łatwo podróżować z jednego kraju
do drugiego.
Nie muszą przechodzić kontroli,
gdy podróżują między krajami.

Dzięki strefie Schengen ludziom jest łatwiej
podróżować do pracy albo na wakacje.

Strefa Schengen powstała w 1985 r.
Dziś należą do niej 22 z 27 krajów
Unii Europejskiej.

Tymi krajami są:

 • Austria
 • Belgia
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Niemcy
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

4 kraje spoza Unii Europejskiej także
należą do strefy Schengen.

 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria

Oznacza to, że ludzie mogą łatwo podróżować
między tymi krajami.
Ułatwia to wyjazd do tych krajów
na wakacje i do pracy.

Szczęśliwi podróżni


Języki Unii Europejskiej


W każdym kraju Unii Europejskiej
ludzie mówią swoim językiem.
Unia Europejska chroni prawo ludzi
do porozumiewania się w ich języku.

„»Dzień dobry« w różnych językach

Dlatego Unia Europejska
tworzy wszystkie ważne informacje i dokumenty
we wszystkich językach, jakimi ludzie mówią w należących do niej
krajach:

 • angielski
 • bułgarski
 • chorwacki
 • czeski
 • duński
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • grecki
 • hiszpański
 • irlandzki
 • litewski
 • łotewski
 • maltański
 • niderlandzki
 • niemiecki
 • polski
 • portugalski
 • rumuński
 • słowacki
 • słoweński
 • szwedzki
 • węgierski
 • włoski

Dzięki temu ludzie w Unii Europejskiej
mają dostęp do ważnych informacji w swoim języku
i je rozumieją.


Pieniądz Unii Europejskiej


Większość krajów Unii Europejskiej używa tego
samego pieniądza.
Pieniądz ten nazywa się „euro”.
Używanie tego samego pieniądza pomaga krajom
w Unii Europejskiej prowadzić ze sobą interesy.
Na przykład ludzie z Hiszpanii
mogą kupować potrzebne rzeczy w Belgii
łatwo i bez dodatkowych kosztów.
Używanie tego samego pieniądza
ułatwia ludziom podróżowanie,
kupowanie rzeczy przez internet z innych krajów
i daje więcej możliwości.

Obecnie w 19 spośród  27 krajów Unii Europejskiej używa się euro.  Tymi krajami są:

 • Austria
 • Belgia
 • Cypr
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Włochy

Europejski pieniądz


Flaga europejska


To jest flaga Unii Europejskiej:

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej ma niebieskie tło,
na którym jest okrąg ze złotych gwiazd.
Jest to symbol, który pokazuje, że kraje Unii Europejskiej
są zjednoczone i się wspierają.


Hymn europejski


Każdy kraj ma melodię,
która lepiej oddaje jego wartości i kulturę jako kraju.
Taka melodia to „hymn”.

Unia Europejska także ma swój hymn.
W 1985 r. ludzie podejmujący decyzje
w Unii Europejskiej
wybrali melodię bardzo ważnego kompozytora
na hymn Unii Europejskiej.

Ten kompozytor to Ludwig van Beethoven.

Ta melodia przypomina, jak ważne jest,
by ludzie byli wolni i żyli w pokoju
oraz się wspierali.
Unia Europejska wierzy w te wartości
i dlatego wybrała tę melodię
na swój hymn.

Symbol słuchania melodii

Jeśli chcesz posłuchać hymnu Unii Europejskiej, kliknij tutaj.


Zjednoczeni w różnorodności


Unia Europejska używa zwrotu „zjednoczeni w różnorodności”,
aby pokazać swoje wartości.

Zjednoczeni w różnorodności oznacza, że:

 • ludzie w Unii Europejskiej
  mogą mieć różne kultury lub języki,
  ale wspierają się
  i pracują razem w pokoju.
 • Nie ma nic złego w posiadaniu
  różnych kultur czy języków.
  Wręcz przeciwnie.
  Ludzie z różnych kultur
  mogą nauczyć się od siebie więcej rzeczy i dobrze razem pracować.

Ludzie trzymający się za ręce w kole


Jak działa Unia Europejska


Unia Europejska ma 3 główne organy:

 • Komisja Europejska
  Ludzie pracujący w Komisji Europejskiej
  proponują prawa dla Unii Europejskiej.

Symbol Komisji Europejskiej

 • Parlament Europejski
  Ludzie pracujący w Parlamencie Europejskim
  są wybierani przez wszystkich mieszkańców
  Europy,
  aby bronić ich praw.

Symbol Parlamentu Europejskiego

 • Rada Unii Europejskiej
  Ludzie podejmujący decyzje
  w każdym kraju Unii Europejskiej
  współpracują ze sobą i tworzą
  Radę Unii Europejskiej.

Symbol Rady Unii Europejskiej

Te 3 organy są bardzo ważne dla Unii Europejskiej.
Współpracują razem, żeby w Europie lepiej się żyło:

 • Komisja Europejska proponuje prawa.
 • Parlament Europejski
  i Rada Unii Europejskiej
  omawiają te zaproponowane prawa i decydują, czy chcą,
  żeby obowiązywały one w Europie.
 • Jeśli zdecydują, że jakieś prawo ma obowiązywać w Europie,
  wszystkie kraje Unii Europejskiej
  muszą sprawić, by to prawo było rzeczywiście stosowane.

Inne organy, które są ważne w Unii Europejskiej, to:

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  zapewnia, by wszystkie prawa były właściwie stosowane
  w Unii Europejskiej.
 • Trybunał Obrachunkowy
  sprawdza, czy pieniądze Unii Europejskiej
  są wydawane właściwie.

Są również inne organy Unii Europejskiej,
których praca jest ważna.
Na przykład organy, które:

 • sprawdzają, czy Unia Europejska odpowiednio działa
  i szanuje prawa wszystkich ludzi.
 • publikują przydatne informacje
  o Unii Europejskiej.
 • wybierają ludzi, którzy mają odpowiednie umiejętności,
  aby pracować dla Unii Europejskiej.
 • bronią praw wszystkich ludzi w Europie,
  na przykład ludzi z niepełnosprawnościami, pracowników i innych.

Lista

Wszystkie te organy współpracują ze sobą, aby Unia Europejska działała odpowiednio dla dobra ludzi.


Dodatkowe informacje


Kliknij tu, aby uzyskać więcej informacji
o Unii Europejskiej w Twoim języku.

Jeśli masz pytania na temat Unii Europejskiej,
możesz wypełnić ten formularz online.

Ręce piszące na laptopie

 
Back to top