Europese Unie

Versie in eenvoudig Nederlands - De Europese Unie

Versie in eenvoudig Nederlands - De Europese Unie

Versie in eenvoudig Nederlands

Eenvoudig Nederlands maakt de informatie
makkelijk te lezen en te begrijpen voor iedereen.

Symbool voor eenvoudige taal

© Europees Logo eenvoudige taal: Inclusion Europe. Meer informatie op https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


De Europese Unie


De Europese Unie is een groep van 27 landen in Europa.
Deze landen zijn samengekomen om
het leven van mensen beter, makkelijker en veiliger te maken.
Ze hebben afgesproken om samen te werken en elkaar te helpen.

Kaart met alle landen van de Europese Unie


Hoe is de Europese Unie begonnen?


Het plan voor een Europese Unie is gemaakt
na twee grote oorlogen in Europa.
Landen in Europa begrepen dat het
beter is om samen te werken
dan met elkaar te vechten.

Mensen die samenwerken

Er waren eerst 6 landen in Europa die gingen samenwerken:

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Luxemburg
 • Nederland

Al snel kwamen er meer landen bij
en ontstond de Europese Unie.

Nu zijn 27 landen lid van de Europese Unie.
Deze landen zijn:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

 

In juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk besloten
dat het uit de Europese Unie zou stappen.
Vanaf 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk dus
geen lid meer van de Europese Unie.

Kaart met alle landen van de Europese Unie


De doelen en waarden van de Europese Unie


Alle landen die lid zijn van de Europese Unie werken samen
om ervoor te zorgen dat:

 • er vrede in Europa is
 • iedereen goed kan leven
 • iedereen eerlijk behandeld wordt en niemand wordt
  uitgesloten
 • de talen en culturen van alle mensen
  worden gerespecteerd
 • de Europese economie sterk is
  en landen hetzelfde geld gebruiken
  om samen zaken te doen.
 

Een lijst

De landen van de Europese Unie
vinden deze waarden allemaal belangrijk.
Ze willen bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk worden behandeld
en dat hun rechten worden gerespecteerd.


Vrede in Europa


Sinds de oprichting van de Europese Unie
is er geen oorlog meer geweest
tussen de landen die er lid van zijn.
Dankzij de Europese Unie
werken alle landen in Europa samen en is er vrede.

In 2012 heeft de Europese Unie een belangrijke prijs gewonnen
die de Nobelprijs voor de vrede heet.
De Europese Unie kreeg deze prijs
voor haar werk om de vrede in Europa te bewaren.

Mensen in een cirkel die elkaars handen vasthouden

Het symbool van de Nobelprijs voor de Vrede


Reizen zonder problemen


Dankzij de Europese Unie kunnen mensen makkelijker
van het ene land naar het andere reizen.
Ze mogen reizen, wonen, studeren of werken
in elk land van de Europese Unie dat zij kiezen.
Iemand uit Frankrijk mag dus
naar Italië verhuizen en daar gaan werken.
Of een student uit België kan in Griekenland gaan studeren.

Blije reizigers

Ook spullen, diensten en geld mogen in de Europese Unie zomaar
van het ene land naar het andere gebracht worden.


De Europese Unie in de wereld


Op veel manieren speelt de Europese Unie een grote rol in de wereld.
Een paar voorbeelden:

 • Ze verkoopt veel spullen en diensten aan andere landen.
  Ze koopt ook veel spullen uit andere landen.
  Dat is goed voor de wereldeconomie.
 • Ze helpt miljoenen mensen
  die in armere landen buiten de Europese Unie wonen.
 • Ze maakt de wereld een veilige plek
  waar mensen eerlijk behandeld worden en wetten gevolgd worden.

Lid worden van de Europese Unie


Om lid te worden van de Europese Unie
moet een land:

 • alle wetten en waarden
  van de Europese Unie overnemen.
 • ervoor zorgen dat deze wetten en waarden
  nageleefd worden.

Overeenkomst

Dit kan heel lang duren.

Sommige landen willen graag lid worden van de Europese Unie.
Deze landen zijn:

 • Albanië
 • Noord-Macedonië
 • Montenegro
 • Servië
 • Turkije

Om lid te worden van de Europese Unie
moeten deze landen ervoor zorgen
dat alle wetten en waarden van de Europese Unie
in hun land worden nageleefd.


Het Schengengebied


De Europese Unie heeft het Schengengebied opgericht.

Dit is een gebied zonder grenzen.
In dit gebied mogen mensen vrij en makkelijk van land naar land reizen.
Ze worden niet gecontroleerd
wanneer ze van het ene land naar het andere reizen.

Dankzij het Schengengebied is het nu gemakkelijker
om te reizen voor werk of vakantie.

Het Schengengebied bestaat sinds 1985.
Het bestaat nu uit 22 van de 27 landen
van de Europese Unie.

Deze landen zijn:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Er zijn ook 4 landen van buiten de Europese Unie
lid van het Schengengebied:

 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dat betekent dat ook mensen uit deze landen
vrij naar de landen van het Schengengebied mogen reizen.
Zo is het gemakkelijker om deze landen te bezoeken
als toerist of voor het werk.

Blije reizigers


Talen van de Europese Unie


In alle landen van de Europese Unie
spreken de mensen hun eigen taal.
De Europese Unie beschermt het recht van mensen
om hun eigen taal te spreken.

Het woord 'hallo' in verschillende talen

Daarom publiceert de Europese Unie
alle belangrijke informatie en documenten
in alle talen die de mensen er spreken:

 • Bulgaars
 • Deens
 • Duits
 • Engels
 • Ests
 • Fins
 • Frans
 • Grieks
 • Hongaars
 • Iers
 • Italiaans
 • Kroatisch
 • Lets
 • Litouws
 • Maltees
 • Nederlands
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Sloveens
 • Slowaaks
 • Spaans
 • Tsjechisch
 • Zweeds

Zo kunnen alle mensen in de Europese Unie
belangrijke informatie in hun eigen taal lezen
en begrijpen.


De euro


De meeste landen die lid zijn van de Europese Unie gebruiken hetzelfde geld:
de euro.
Door hetzelfde geld te gebruiken
kunnen de landen beter samen zakendoen.
Zo kunnen mensen uit Spanje
spullen kopen in België
zonder dat ze daar extra voor moeten betalen.
Door hetzelfde geld te gebruiken
kunnen ze ook makkelijker reizen,
via internet spullen kopen in andere landen
en hebben ze meer keuze.

Momenteel gebruiken 19 van de  27 lidstaten van de Europese Unie de euro. Deze landen zijn:

 • België
 • Cyprus
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje

Europees geld


De Europese vlag


Dit is de vlag van de Europese Unie:

De vlag van de Europese Unie

De vlag van de Europese Unie is blauw
met een cirkel van gouden sterren.
De cirkel is een symbool voor de landen van de Europese Unie
die samen één zijn en elkaar helpen.


Het Europese volkslied


Elk land heeft een lied of melodie
over de waarden en de cultuur van dat land.
Dat noemen we het volkslied.

De Europese Unie heeft er ook een.
In 1985 heeft
de Europese Unie besloten
een melodie van een beroemde componist
te gebruiken als volkslied van de Europese Unie.

De componist is Ludwig van Beethoven.

Het Europese volkslied geeft aan hoe belangrijk het is
dat alle mensen vrij zijn, in vrede leven
en elkaar helpen.
De Europese Unie gelooft in deze waarden
en daarom is deze melodie gekozen
als volkslied.

Symbool voor luisteren naar een melodie

Klik hier om naar het Europese volkslied te luisteren.


Verenigd in verscheidenheid


De Europese Unie gebruikt de slogan "Verenigd in verscheidenheid"
om haar waarden duidelijk te maken.

Verenigd zijn in verscheidenheid betekent dat:

 • mensen in de Europese Unie
  verschillende talen en culturen hebben
  maar dat ze elkaar helpen
  en in vrede samenwerken.
 • er geen probleem is
  met die verschillende talen en culturen.
  Integendeel.
  Mensen met verschillende culturen
  kunnen van elkaar leren en goed samenwerken.

Mensen in een cirkel die elkaars handen vasthouden


Hoe werkt de Europese Unie?


De Europese Unie heeft 3 belangrijke instanties (of besturen):

 • de Europese Commissie
  Deze groep mensen stelt
  nieuwe Europese wetten voor.

Symbool van de Europese Commissie

 • het Europees Parlement
  De leden van het Europees Parlement
  worden verkozen door alle mensen in
  Europa
  om voor hun rechten op te komen.

Symbool van het Europees Parlement

 • de Raad van de Europese Unie
  Mensen die besluiten nemen (ministers)
  uit alle landen van de Europese Unie
  vormen samen
  de Raad van de Europese Unie.

Symbool van de Raad van de Europese Unie

Deze 3 instanties zijn erg belangrijk voor de Europese Unie.
Zij werken nauw samen om Europa beter te maken:

 • De Europese Commissie stelt wetten voor.
 • Het Europees Parlement
  en de Raad van de Europese Unie
  besluiten of zij ook willen dat deze wetten
  worden ingevoerd in Europa.
 • Als zij besluiten dat een wet nodig is,
  moeten alle landen van de Europese Unie
  ervoor zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Andere belangrijke organen van de Europese Unie zijn:

 • Het Hof van Justitie van de Europese Unie
  zorgt ervoor dat alle wetten juist worden toegepast
  in de Europese Unie.
 • De Rekenkamer
  controleert of het geld van de Europese Unie
  aan goede dingen wordt uitgegeven.

Er zijn nog meer instanties van de Europese Uni
die belangrijk werk doen.
Er zijn bijvoorbeeld instanties die:

 • controleren of de Europese Unie haar werk goed doet
  en de rechten van alle mensen respecteert
 • belangrijke informatie publiceren
  over de Europese Unie
 • mensen uitkiezen
  die voor de Europese Unie kunnen werken
 • opkomen voor de rechten van alle mensen in Europa
  zoals mensen met een handicap, arbeiders en anderen

Een lijst

Al deze instanties werken samen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie goed werkt, voor iedereen.


Meer informatie


Klik hier voor meer informatie
over de Europese Unie in uw eigen taal.

Als u vragen heeft over de Europese Unie
kunt u dit online-formulier invullen.

Handen typen op een laptop

 
Back to top