Unjoni Ewropea

Verżjoni li tinqara faċilment - L-Unjoni Ewropea

Verżjoni li tinqara faċilment - L-Unjoni Ewropea

Verżjoni li tinqara faċilment

Verżjoni li tinqara faċilment hi mod
li bih l-informazzjoni ssir faċli għal kulħadd
biex tinqara u tinftiehem.

Simbolu għal tinqara faċilment

© Logo Ewropew Tinqara Faċilment: Inclusion Europe. Aktar informazzjoni f’ https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


L-Unjoni Ewropea


L-Unjoni Ewropea hi grupp ta’ 27 pajjiż fl-Ewropa.
Dawn il-pajjiżi ngħaqdu flimkien
biex jagħmlu l-affarijiet aħjar, aktar faċli u aktar sikuri għan-nies.
Huma qablu li jaħdmu flimkien u li jgħinu lil xulxin.

Mappa bil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea


Kif bdiet l-Unjoni Ewropea


L-idea li tinħoloq l-Unjoni Ewropea ġiet
wara żewġ gwerer kbar li seħħew fl-Ewropa.
Il-pajjiżi fl-Ewropa raw li
hu aħjar li jaħdmu flimkien
milli jiġġieldu ma’ xulxin.

Nies jaħdmu flimkien

Fil-bidu, 6 pajjiżi biss fl-Ewropa bdew jaħdmu flimkien:

 • Franza
 • Il-Belġju
 • Il-Ġermanja
 • Il-Lussemburgu
 • In-Netherlands
 • L-Italja

Ftit wara, issieħbu magħhom aktar u aktar pajjiżi fl-Ewropa
u nħolqot l-Unjoni Ewropea.

Illum, 27 pajjiż jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea.
Dawn il-pajjiżi huma:

 • Ċipru
 • Franza
 • Iċ-Ċekja
 • Id-Danimarka
 • Il-Belġju
 • Il-Bulgarija
 • Il-Finlandja
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • Il-Kroazja
 • Il-Latvja
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • In-Netherlands
 • Ir-Rumanija
 • Is-Slovakkja
 • Is-Slovenja
 • L-Awstrija
 • L-Estonja
 • L-Irlanda
 • L-Italja
 • L-Iżvezja
 • L-Ungerija
 • Malta
 • Spanja

 

F'Ġunju 2016 ir-Renju Unit iddeċieda
li jieqaf milli jagħmel parti mill-Unjoni Ewropea.
Għalhekk, mill-31 ta’ Jannar 2020, ir-Renju Unit
ma għadux aktar jagħmel parti mill-Unjoni Ewropea.

Mappa bil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea


Il-miri u l-valuri tal-Unjoni Ewropea


Il-pajjiżi kollha li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien
biex jiżguraw li:

 • ikun hawn il-paċi fl-Ewropa
 • in-nies ikollhom għajxien tajjeb
 • l-affarijiet huma ġusti għan-nies kollha u ħadd ma
  jitħalla barra
 • il-lingwi u l-kulturi tan-nies kollha
  huma rispettati
 • hemm ekonomija Ewropea b’saħħitha
  u l-pajjiżi jużaw l-istess munita
  biex jinnegozjaw flimkien.
 

Lista

Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea
jaqsmu l-istess valuri importanti.
Pereżempju, jaħdmu biex jiżguraw li n-nies kollha huma ugwali
u d-drittijiet tagħhom huma rispettati.


Paċi fl-Ewropa


Wara li nħolqot l-Unjoni Ewropea,
ma kienx hemm aktar gwerer bejn il-pajjiżi
li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea.
Bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea
l-pajjiżi kollha fl-Ewropa jaħdmu flimkien fil-paċi.

Fl-2012, l-Unjoni Ewropea rebħet premju kbir
li huwa msejjaħ “il-Premju Nobel għall-Paċi”.
Dan il-premju ngħata lill-Unjoni Ewropea
għax-xogħol tajjeb tagħha fiż-żamma tal-paċi fl-Ewropa.

Nies iżommu jdejhom f’ċirku

Is-simbolu tal-Premju għall-Paċi


Moviment liberu


L-Unjoni Ewropea għamlitha aktar faċli għan-nies
biex jiċċirkolaw b’mod ħieles minn pajjiż għal ieħor.
Huma jistgħu jgħixu, jistudjaw jew jaħdmu
fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ.
Pereżempju, persuna minn Franza tista’ tagħżel
li tmur l-Italja u taħdem hemm.
Jew student mill-Belġju jista’ jistudja f’università fil-Greċja

Vjaġġaturi kuntenti

L-oġġetti, is-servizzi u l-flus jistgħu wkoll jiċċirkolaw b’mod ħieles
minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea.


L-Unjoni Ewropea fid-dinja


L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti fid-dinja b’bosta modi.
Pereżempju:

 • Hija tbigħ bosta oġġetti u servizzi lill-pajjiżi oħrajn.
  Hija tixtri wkoll oġġetti minn pajjiżi oħrajn.
  B’dan il-mod hi tgħin l-ekonomija tad-dinja tibqa’ għaddejja.
 • Hija tgħin miljuni ta’ nies
  li jgħixu f’pajjiżi ifqar barra mill-Unjoni Ewropea.
 • Hija tipprova tagħmel id-dinja post aktar sikur
  fejn in-nies huma trattati b’mod ġust u l-liġijiet huma rispettati.

Kif pajjiż isir parti mill-Unjoni Ewropea


Biex pajjiż isir parti mill-Unjoni Ewropea
għandu:

 • jaqbel mal-liġijiet u l-valuri kollha
  tal-Unjoni Ewropea.
 • jaħdem biex jiżgura li dawn il-liġijiet u l-valuri
  huma rispettati.

Ftehim

Dan jista’ jieħu żmien tassew twil biex iseħħ.

Bħalissa xi pajjiżi qed jaħdmu biex isiru parti mill-Unjoni Ewropea.
Dawn il-pajjiżi huma:

 • Il-Montenegro
 • Is-Serbja
 • It-Turkija
 • L-Abanija
 • Il-Maċedonja ta’ Fuq

Biex isiru parti mill-Unjoni Ewropea,
dawn il-pajjiżi għandhom jaħdmu
sabiex il-liġijiet u l-valuri kollha tal-Unjoni Ewropea
iseħħu fihom.


Iż-Żona Schengen


L-Unjoni Ewropea ħolqot iż-“Żona Schengen”.

Iż-Żona Schengen hi żona mingħajr fruntieri.
F’din iż-żona, in-nies jistgħu jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor b’mod
ħieles u faċli.
Ma għandhomx għalfejn jgħaddu minn iċċekkjar u kontrolli
meta jgħaddu minn pajjiż għal ieħor.

Bis-saħħa taż-Żona Schengen, issa hu aktar faċli għan-nies
li jivvjaġġaw biex jaħdmu jew bħala turisti.

Iż-Żona Schengen inħolqot fl-1985.
Illum 22 minn 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea
jagħmlu parti miż-Żona Schengen.

Dawn il-pajjiżi huma:

 • Franza
 • Iċ-Ċekja
 • Id-Danimarka
 • Il-Belġju
 • Il-Finlandja
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • Il-Latvja
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • In-Netherlands
 • Is-Slovakkja
 • Is-Slovenja
 • L-Awstrija
 • L-Estonja
 • L-Italja
 • L-Iżvezja
 • L-Ungerija
 • Malta
 • Spanja

Ukoll, 4 pajjiżi li mhux fl-Unjoni Ewropea
jagħmlu parti miż-Żona Schengen:

 • Il-Liechtenstein
 • In-Norveġja
 • L-Iżlanda
 • L-Iżvizzera

Dan ifisser li n-nies jistgħu jivvjaġġaw b’mod ħieles u faċli
minn wieħed minn dawn il-pajjiżi għal ieħor.
B’dan il-mod hu aktar faċli għan-nies li jżuru kwalunkwe minn dawn il-pajjiżi
għat-turiżmu jew għax-xogħol.

Vjaġġaturi kuntenti


Lingwi tal-Unjoni Ewropea


F’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea
in-nies jitkellmu l-lingwa tagħhom.
L-Unjoni Ewropea tipproteġi d-dritt tan-nies
li jikkomunikaw bil-lingwa tagħhom.

Il-kelma ‘hello’ b’lingwi differenti

Dan huwa hekk għaliex l-Unjoni Ewropea
tipprovdi l-informazzjoni u d-dokumenti importanti kollha
bil-lingwi kollha tan-nies li jitkellmuhom fil-pajjiżi kollha tagħha:

 • iċ-Ċek
 • id-Daniż
 • il-Bulgaru
 • il-Finlandiż
 • il-Franċiż
 • il-Ġermaniż
 • il-Grieg
 • il-Kroat
 • il-Latvjan
 • il-Litwan
 • il-Malti
 • il-Pollakk
 • il-Portugiż
 • ir-Rumen
 • is-Slovakk
 • is-Sloven
 • it-Taljan
 • l-Estonjan
 • l-Ingliż
 • l-Irlandiż
 • l-Ispanjol
 • l-Iżvediż
 • l-Olandiż
 • l-Ungeriż

B’dan il-mod in-nies kollha fl-Unjoni Ewropea
jistgħu jiksbu informazzjoni importanti bil-lingwa tagħhom stess
u jifhmuha.


Il-munita tal-Unjoni Ewropea


Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li jagħmlu parti mill-Unjoni
Ewropea jużaw l-istess munita.
Din il-munita tissejjaħ l-“Euro”.
L-użu tal-istess munita jgħin il-pajjiżi
fl-Unjoni Ewropea biex jinnegozjaw flimkien.
Pereżempju, in-nies minn Spanja
jistgħu jixtru l-oġġetti li jridu mid-Belġju
b’mod faċli u mingħajr spejjeż żejda.
L-użu tal-istess munita
jagħmilha aktar faċli għan-nies li jivvjaġġaw,
jixtru l-oġġetti onlajn minn pajjiżi oħrajn
u joffrilhom aktar għażliet.

Illum, 19 minn 27pajjiż tal-Unjoni Ewropea jużaw l-euro. Dawn il-pajjiżi huma:

 • Ċipru
 • Franza
 • Il-Belġju
 • Il-Finlandja
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • Il-Latvja
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Il-Portugall
 • In-Netherlands
 • Is-Slovakkja
 • Is-Slovenja
 • L-Awstrija
 • L-Estonja
 • L-Irlanda
 • L-Italja
 • Malta
 • Spanja

Flus Ewropej


Il-bandiera Ewropea


Din hi l-bandiera tal-Unjoni Ewropea:

Il-bandiera tal-Unjoni Ewropea

Il-bandiera tal-Unjoni Ewropea hi blu
u għandha ċirku bi stilel tad-deheb fuqha.
Hu simbolu li juri li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea
huma uniti u jappoġġjaw lil xulxin.


L-innu Ewropew


Kull pajjiż għandu melodija
li turi aħjar il-valuri u l-kultura tiegħu bħala pajjiż.
Din il-melodija tissejjaħ “innu”.

L-Unjoni Ewropea għandha l-innu tagħha wkoll.
Fl-1985, in-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet
fl-Unjoni Ewropea
għażlu melodija ta’ kompożitur importanti ħafna
biex tkun l-innu tal-Unjoni Ewropea.

Isem il-kompożitur hu Ludwig van Beethoven.

Il-melodija turi kemm hu importanti
li n-nies kollha huma liberi, jgħixu fil-paċi
u jappoġġjaw lil xulxin.
L-Unjoni Ewropea temmen f’dawn il-valuri
u dan hu għaliex hi għażlet din il-melodija
biex tkun l-innu tagħha.

Simbolu biex tisma’ melodija

Jekk tixtieq tisma’ l-innu tal-Unjoni Ewropea, ikklikkja hawnhekk.


Magħquda fid-diversità


L-Unjoni Ewropea tuża l-frażi “Magħquda fid-diversità
biex turi x’inhuma l-valuri tagħha.

Inkunu magħquda fid-diversità jfisser li:

 • nies fl-Unjoni Ewropea
  għandu mnejn għandhom kulturi jew lingwi
  differenti
  iżda jappoġġjaw lil xulxun
  u jaħdmu flimkien fil-paċi.
 • m’hemm xejn ħażin
  li jkollna lingwi u kulturi differenti.
  Għal kuntrarju.
  In-nies b’kulturi differenti
  jistgħu jitgħallmu aktar affarijiet minn xulxin u jaħdmu b’mod tajjeb
  flimkien.

Nies iżommu jdejhom f’ċirku


Kif taħdem l-Unjoni Ewropea


L-Unjoni Ewropea għandha 3 korpi ewlenin:

 • il-Kummissjoni Ewropea
  In-nies tal-Kummissjoni Ewropea
  jissuġġerixxu l-liġijiet għall-Unjoni Ewropea.

Simbolu tal-Kummissjoni Ewropea

 • il-Parlament Ewropew
  In-nies tal-Parlament Ewropew
  huma eletti min-nies kollha fl-Ewropa
  biex jappoġġjaw id-drittijiet tagħhom.

Simbolu tal-Parlament Ewropew

 • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
  In-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet
  f’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea
  jiltaqgħu flimkien u jifformaw
  il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Simbolu tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Dawn it-3 korpi huma importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea.
Huma jaħdmu mill-qrib flimkien biex jagħmlu l-affarijiet aħjar fl-Ewropa:

 • Il-Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi l-liġijiet.
 • Il-Parlament Ewropew
  u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
  jiddiskutu dawn il-liġijiet u jiddeċiedu jekk iridux li dawn il-liġijiet
  iseħħu fl-Ewropa.
 • Jekk jiddeċiedu li liġi għandha sseħħ fl-Ewropa,
  il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea
  għandhom jaħdmu biex iġiegħlu lil din il-liġi sseħħ fihom.

Korpi oħrajn li huma importanti għall-Unjoni Ewropea huma:

 • Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
  li tiżgura li l-liġijiet kollha jseħħu b’mod korrett
  fl-Unjoni Ewropea.
 • il-Qorti tal-Awdituri
  li tiċċekkja jekk il-flus tal-Unjoni Ewropea
  humiex jintefqu kif suppost.

Jeżistu korpi oħrajn tal-Unjoni Ewropea
li qed jagħmlu xogħol importanti.
Pereżempju, jeżistu korpi li:

 • jiċċekkjaw jekk l-Unjoni Ewropea taħdimx kif suppost
  u tirrispetta d-drittijiet tan-nies kollha.
 • jippubblikaw informazzjoni utli
  dwar l-Unjoni Ewropea.
 • jagħżlu n-nies li għandhom il-ħiliet
  biex jaħdmu għall-Unjoni Ewropea.
 • jappoġġjaw id-drittijiet tan-nies kollha fl-Ewropa
  bħal nies b’diżabbiltajiet, ħaddiema u oħrajn.

Lista

Dawn il-korpi kollha jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-Unjoni Ewropea taħdem kif suppost għall-ġid tan-nies tagħha.


Aktar informazzjoni


Ikklikkja hawnhekk biex issib aktar informazzjoni
dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwa tiegħek.

Jekk għandek mistoqsijiet dwar l-Unjoni Ewropea,
tista’ timla din il-formola online hawnhekk.

Idejn jittajpjaw fuq laptop

 
Back to top