Eiropas Savienība

Viegli lasāma versija - Eiropas Savienība

Viegli lasāma versija - Eiropas Savienība

Viegli lasāma versija

Viegli lasāmas versijas ir veids,
kā informāciju padarīt ikvienam
viegli izlasāmu un saprotamu.

Viegli lasāma teksta simbols

© Eiropas viegli lasāma teksta logo: Inclusion Europe. Papildu informāciju skatiet vietnē https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Eiropas Savienība


Eiropas Savienība ir 27 valstu grupa Eiropā.
Šīs valstis kopīgi strādā,
lai padarītu cilvēku dzīvi labāku, vienkāršāku un drošāku.
Tās nolēma sadarboties un cita citai palīdzēt.

Karte ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm


Eiropas Savienības pirmsākumi


Ideja izveidot Eiropas Savienību radās
pēc diviem lieliem kariem Eiropā.
Eiropas valstis ir sapratušas,
ka labāk ir sadarboties,
nevis karot savā starpā.

Cilvēki strādā kopā

Sākumā sadarbību sāka tikai 6 Eiropas valstis:

 • Beļģija
 • Francija
 • Itālija
 • Luksemburga
 • Nīderlande
 • Vācija

Drīz tām pievienojās arvien vairāk un vairāk Eiropas valstu,
un tika izveidota Eiropas Savienība.

Pašlaik Eiropas Savienībā ietilpst 27 valstis.
Šīs valstis ir šādas:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Francija
 • Grieķija
 • Horvātija
 • Igaunija
 • Itālija
 • Īrija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Ungārija
 • Vācija
 • Zviedrija

 

2016. gada jūnijā Apvienotā Karaliste nolēma
izstāties no Eiropas Savienības.
No 2020. gada 31. janvāra Apvienotā Karaliste
vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Karte ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm


Eiropas Savienības mērķi un vērtības


Visas Eiropas Savienības valstis kopīgi strādā,
to make sure that:

 • mieru Eiropā,
 • labu dzīvi cilvēkiem,
 • taisnīgumu ikvienai personai
  un visu cilvēku iekļaušanu sabiedrībā,
 • cieņpilnu attieksmi pret ikvienas personas valodu
  un kultūru,
 • spēcīgu Eiropas ekonomiku
  un vienotu valūtu dalībvalstīs,
  lai atvieglotu uzņēmējdarbību.
 

Saraksts

Eiropas Savienības valstīm
visām kopā ir vairākas svarīgas vērtības.
Piemēram, tās gādā, lai visi cilvēki būtu vienlīdzīgi
un lai viņu tiesības tiktu ievērotas.


Miers Eiropā


Pēc Eiropas Savienības izveides
vairs nav bijis karu starp valstīm,
kas piedalās Eiropas Savienībā.
Pateicoties Eiropas Savienībai,
visas valstis Eiropā saticībā strādā kopā.

2012. gadā Eiropas Savienība ieguva lielu godalgu,
kuras nosaukums ir “Nobela Miera prēmija”.
Šī balva tika piešķirta Eiropas Savienībai
par darbu pie miera uzturēšanas Eiropā.

Cilvēki sadevušies rokās aplī

Nobela Miera prēmijas simbols


Pārvietošanās brīvība


Eiropas Savienība ļauj cilvēkiem
brīvi pārvietoties no vienas valsts uz citu.
Cilvēki var paši izlemt, kurā
Eiropas Savienības valstī dzīvot, studēt vai strādāt.
Piemēram, persona no Francijas var izlemt
pārcelties uz dzīvi Itālijā un strādāt tur.
Tāpat students, kas dzīvo Beļģijā, var studēt augstskolā Grieķijā.

Laimīgi ceļotāji

Arī precēm, pakalpojumiem un naudai nav robežu
starp Eiropas Savienības valstīm.


Eiropas Savienība pasaulē


Eiropas Savienībai ir svarīga loma pasaulē daudzās jomās.
Lūk, daži piemēri.

 • Tā pārdod daudz preču un pakalpojumu citām valstīm.
  Tā arī pērk preces, kas nāk no citām valstīm.
  Tādā veidā tā palīdz pasaules ekonomikai attīstīties.
 • Tā palīdz miljoniem cilvēku,
  kuri dzīvo trūcīgākās valstīs ārpus Eiropas Savienības.
 • Tā cenšas padarīt pasauli drošāku,
  lai pret cilvēkiem izturētos taisnīgi un tiktu ievēroti likumi.

Iestāšanās Eiropas Savienībā


Kad kāda valsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā,
tai ir:

 • jāpieņem visi Eiropas Savienības
  likumi un visas vērtības,
 • jāgādā, ka šie likumi un vērtības
  tiek ievēroti.

Nolīgums

Tomēr kļūšana par dalībvalsti var prasīt ilgu laiku.

Dažas valstis pašlaik cenšas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Šīs valstis ir šādas:

 • Albānija
 • Ziemeļmaķedonijas Republika
 • Melnkalne
 • Serbija
 • Turcija

Lai varētu iestāties Eiropas Savienībā,
šīm valstīm ir centīgi jāstrādā
un jāievieš visi Eiropas Savienības
likumi un vērtības.


Šengenas zona


Eiropas Savienība ir izveidojusi “Šengenas zonu”.

Šengenas zona ir teritorija bez robežām.
Šajā teritorijā cilvēki var brīvi un viegli ceļot no vienas valsts uz citu.
Viņi netiek pārbaudīti uz robežas,
kad no vienas valsts iebrauc citā.

Pateicoties Šengenas zonai, cilvēkiem ir kļuvis vieglāk
ceļot darba vajadzībās un privāti.

Šengenas zona tika izveidota 1985. gadā.
Pašlaik 22 no 27 Eiropas Savienības valstīm
ietilpst Šengenas zonā.

Šīs valstis ir šādas:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Čehija
 • Dānija
 • Francija
 • Grieķija
 • Igaunija
 • Itālija
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Polija
 • Portugāle
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Ungārija
 • Vācija
 • Zviedrija

Turklāt Šengenas zonā ietilpst arī 4 valstis,
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis:

 • Islande
 • Lihtenšteina
 • Norvēģija
 • Šveice

Cilvēki var brīvi un viegli ceļot
starp šīm valstīm.
Tāpēc viņi var vieglāk nokļūt kādā no šīm valstīm
kā tūristi vai darba vajadzībās.

Laimīgi ceļotāji


Eiropas Savienības valodas


Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī
cilvēki runā savā valodā.
Eiropas Savienība aizsargā personu tiesības
sazināties savā valodā.

Vārds “labdien” vairākās valodās

Tāpēc Eiropas Savienība
visu svarīgo informāciju un dokumentus nodrošina
visās valodās, kurās runā cilvēki dalībvalstīs:

 • angļu
 • bulgāru
 • čehu
 • dāņu
 • franču
 • grieķu
 • horvātu
 • igauņu
 • itāļu
 • īru
 • latviešu
 • lietuviešu
 • maltiešu
 • nīderlandiešu
 • poļu
 • portugāļu
 • rumāņu
 • slovāku
 • slovēņu
 • somu
 • spāņu
 • vācu
 • zviedru

Tādējādi visiem cilvēkiem, kuri dzīvo Eiropas Savienībā,
ir pieejama svarīga informācija viņiem saprotamā valodā.


Eiropas Savienības valūta


Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu izmanto
vienu un to pašu valūtu jeb naudu.
Šīs naudas nosaukums ir “eiro”.
Vienotas valūtas izmantošana palīdz
Eiropas Savienības valstīm kopīgi
nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Piemēram, cilvēki Spānijā
preces no Beļģijas var iegādāties
viegli un bez papildu izdevumiem.
Vienotas valūtas izmantošana
arī atvieglo cilvēkiem ceļošanu,
preču iegādi internetā no citām valstīm,
kā arī sniedz plašākas izvēles iespējas.

Tagad eiro izmanto 19 no Eiropas Savienības 27 valstīm.

Tās ir:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Kipra
 • Igaunija
 • Somija
 • Francija
 • Vācija
 • Grieķija
 • Īrija
 • Itālija
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Portugāle
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Spānija

Eiropas nauda


Eiropas karogs


Šis ir Eiropas Savienības karogs:

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienības karogs ir zilā krāsā
ar zelta zvaigžņu apli.
Tas simbolizē to, ka Eiropas Savienības valstis
ir vienotas un cita citai palīdz.


Eiropas himna


Katrai valstij ir melodija,
kas izsaka tās kopīgās vērtības un kultūru.
Šāda melodija tiek saukta par “himnu”.

Arī Eiropas Savienībai ir sava himna.
1985. gadā cilvēki, kas pieņem lēmumus
Eiropas Savienībā,
par Eiropas Savienības himnu
izvēlējās ļoti slavena komponista melodiju.

Šī komponista vārds ir Ludvigs van Bēthovens.

Šī mūzika atgādina, ka ir ļoti svarīgi,
lai visi cilvēki būtu brīvi, dzīvotu mierā
un palīdzētu cits citam.
Eiropas Savienība tic šīm vērtībām.
Tāpēc tā nolēma, ka šī melodija
būs tās himna.

Melodijas klausīšanās simbols

Ja vēlaties noklausīties Eiropas Savienības himnu, noklikšķiniet šeit.


Vienoti daudzveidībā


Eiropas Savienība izmanto frāzi “vienoti daudzveidībā”,
lai izteiktu savas vērtības.

Šīs frāzes nozīme ir šāda:

 • cilvēkiem Eiropas Savienībā
  ir dažādas kultūras un valodas.
  Tomēr viņi cits citam palīdz
  un saticībā strādā plecu pie pleca.
 • Nav nekā slikta tajā,
  ka valodas un kultūras atšķiras.
  Tieši otrādi.
  Cilvēki no dažādām kultūrām
  var iemācīties vairāk cits no cita un labi sastrādāties.

Cilvēki sadevušies rokās aplī


Kā darbojas Eiropas Savienība


Eiropas Savienībai ir 3 galvenās iestādes:

 • Eiropas Komisija
  Personas, kas strādā Eiropas Komisijā,
  ierosina likumus Eiropas Savienībai.

Eiropas Komisijas simbols

 • Eiropas Parlaments
  Eiropas Parlamentā strādājošās personas
  ievēl Eiropas Savienības cilvēki,
  lai tās aizstāvētu viņu tiesības.

Eiropas Parlamenta simbols

 • Eiropas Savienības Padome
  Personas, kas pieņem lēmumus
  katrā Eiropas Savienības valstī,
  tiekas Eiropas Savienības Padomē.

Eiropas Savienības Padomes simbols

Šīs 3 iestādes Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgas.
Tās strādā ciešā sadarbībā, lai uzlabotu dzīvi Eiropā:

 • Eiropas Komisija ierosina likumus.
 • Eiropas Parlaments
  un Eiropas Savienības Padome
  apspriež šos likumus un lemj, vai vēlas, lai šie likumi
  tiktu piemēroti Eiropā.
 • Ja tās nolemj, ka kāds likums ir jāpiemēro Eiropā,
  visām Eiropas Savienības valstīm
  ir jāgādā, lai šis likums tajās tiktu piemērots.

Ir arī citas iestādes, kuras ir svarīgas Eiropas Savienībai:

 • Eiropas Savienības Tiesa
  gādā, lai visi likumi Eiropas Savienībā
  tiktu piemēroti pareizi.
 • Revīzijas palāta
  pārbauda, vai Eiropas Savienības nauda
  tiek tērēta pareizi.

Eiropas Savienībā ir vēl citas iestādes,
kas veic svarīgu darbu.
Piemēram, ir organizācijas, kuras:

 • pārbauda, vai Eiropas Savienība darbojas labi
  un vai tā ievēro visu personu tiesības,
 • publicē noderīgu informāciju
  par Eiropas Savienību,
 • izvēlas cilvēkus, kam ir nepieciešamās prasmes,
  lai strādātu Eiropas Savienības labā,
 • aizsargā visu personu tiesības Eiropā,
  piemēram, cilvēku ar invaliditāti, strādājošo un citu.

Saraksts

Visas šīs organizācijas kopīgi strādā, lai garantētu, ka Eiropas Savienība darbojas pareizi un iedzīvotāju interesēs.


Vairāk informācijas


Noklikšķiniet šeit, lai atrastu vairāk informācijas
savā valodā par Eiropas Savienību.

Ja jums ir kāds jautājums par Eiropas Savienību,
varat aizpildīt šo tiešsaistes veidlapu.

Rokas uz klēpjdatora klaviatūras

 
Back to top