Europos Sąjunga

Lengvai skaitoma - Europos Sąjunga

Lengvai skaitoma - Europos Sąjunga

Lengvai skaitoma versija

„Lengvai skaitoma“ reiškia,
jog informacija pateikta taip, kad ją bet kam
būtų paprasta perskaityti ir suprasti.

Lengvai skaitomo teksto ženklas

© Europos lengvai skaitomo teksto logotipas: Inclusion Europe. Daugiau informacijos https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Europos Sąjunga


Europos Sąjunga yra šalių grupė, kurią sudaro
27 Europos šalys.
Šios šalys susitarė stengtis,
kad žmonėms būtų geriau, lengviau ir saugiau gyventi.
Jos susitarė dirbti drauge ir viena kitai padėti.

Visų Europos Sąjungos šalių žemėlapis


Kaip atsirado Europos Sąjunga


Mintis sukurti Europos Sąjungą kilo
po dviejų didelių karų Europoje.
Europos šalys suprato, kad
geriau dirbti kartu
o ne kovoti vieniems su kitais.

Kartu dirbantys žmonės

Iš pradžių kartu pradėjo dirbti tik 6 Europos šalys:

 • Belgija
 • Italija
 • Liuksemburgas
 • Nyderlandai
 • Prancūzija
 • Vokietija

Netrukus prie jų ėmė jungtis vis daugiau Europos šalių
taip susikūrė Europos Sąjunga.

Šiandien Europos Sąjungą sudaro 27 šalys.
Šios šalys yra:

 • Airija
 • Austrija
 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Kipras
 • Kroatija
 • Latvija
 • Lenkija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Rumunija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Švedija
 • Vengrija
 • Vokietija

 

2016 metų birželį Jungtinė Karalystė nusprendė
išeiti iš Europos Sąjungos.
Nuo 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė
nebėra Europos Sąjungos narė.

Visų Europos Sąjungos šalių žemėlapis


Europos Sąjungos tikslai ir vertybės


Visos Europos Sąjungos šalys drauge stengiasi,
kad:

 • Europoje būtų taika,
 • žmonės gerai gyventų,
 • su visais būtų elgiamasi sąžiningai ir niekas neliktų
  nuskriaustas,
 • būtų gerbiamos visų žmonių kalbos
  ir kultūra,
 • Europos ekonomika būtų stipri,
  o šalyse būtų tokie patys pinigai
  kad šalims būtų lengva tarpusavyjes prekiauti.
 

Sąrašas

Europos Sąjungos šalys
turi svarbias bendras vertybes.
Pavyzdžiui, jos stengiasi, kad visi žmonės būtų lygūs ir
būtų gerbiamos žmonių teisės.


Taika Europoje


Susikūrus Europos Sąjungai,
Susikūrus Europos Sąjungai,
karų nebekilo.
Todėl, kad yra Europos Sąjunga,
visos Europos šalys taikiai bendradarbiauja.

2012 metais Europos Sąjunga laimėjo svarbų apdovanojimą
Jis vadinamas Nobelio taikos premija.
Šis apdovanojimas Europos Sąjungai skirtas
už taikos išsaugojimą Europoje.

Ratu už rankų susikibę žmonės

Taikos premijos ženklas


Laisvas judėjimas


Europos Sąjunga pasirūpino, kad žmonės galėtų
laisvai judėti iš vienos šalies į kitą.
Žmonės gali gyventi, mokytis arba dirbti
bet kurioje Europos Sąjungos šalyje.
Pavyzdžiui, prancūzas gali išvažiuoti
į Italiją ir ten dirbti,
Studentas iš Belgijos gali išvažiuoti mokytis į universitetą Graikijoje.

Laimingi keliautojai

Daiktai, paslaugos ir pinigai gali irgi laisvai judėti
iš vienos Europos Sąjungos šalies į kitą.


Europos Sąjunga ir pasaulis


Europos Sąjunga yra svarbi pasaulyje dėl daugelio dalykų.
Pavyzdžiui:

 • Ji kitoms šalims parduoda daug prekių ir paslaugų.
  Ji taip pat perka kitų šalių prekes.
  Taip ji padeda pasaulio ekonomikai,
 • Ji padeda milijonams žmonių,
  kurie gyvena mažiau turtingose šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai.
 • Ji stengiasi, kad pasaulyje būtų saugiau,
  su žmonėmis būtų elgiamasi sąžiningai ir būtų laikomasi įstatymų.

Įstojimas į Europos Sąjungą


Kad šalis galėtų įstoti į Europos Sąjungą,
šalis turi:

 • sutikti laikytis visų Europos Sąjungos
  įstatymų ir vertybių,
 • stengtis, kad visi žmonės tikrai laikytųsi
 • įstatymų ir vertybių.

Susitarimas

Tai gali užtrukti labai ilgai.

Kai kurios šalys dabar stengiasi įstoti į Europos Sąjung.
Šios šalys yra:

 • Albanija
 • Šiaurės Makedonija
 • Juodkalnija
 • Serbija
 • Turkija

Kad galėtų įstoti į Europos Sąjung,
šios šalys turi priimti visus Europos Sąjungos įstatymus ir vertybes.


Šengeno erdvė


Europos Sąjunga sukūrė Šengeno erdvę.

Šengeno erdvėje tarp valstybių nėra sienų.
Šioje erdvėje žmonės gali
laisvai ir paprastai keliauti iš vienos šalies į kitą.
Kai žmonės važiuoja iš vienos šalies į kitą,
prie sienos jų nestabdo ir netikrina

Todėl, kad yra Šengeno erdvė,
žmonės dabar gali lengviau dirbti užsienyje arba keliauti.

Šengeno erdvė sukurta 1985 metais.
Europos Sąjungoje yra 27 šalys.
Dabar 22 šalys priklauso Šengeno erdvei.

Šios šalys yra:

 • Austrija
 • Belgija
 • Čekija
 • Danija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Latvija
 • Lenkija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Švedija
 • Vengrija
 • Vokietija

Be to, Šengeno erdvei priklauso 4 šalys,
kurios nėra Europos Sąjungoje:

 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Tai reiškia, kad žmonės gali laisvai ir paprastai nuvykti
iš vienos šalies į kitą.
Todėl žmonės gali lengviau keliauti po šias šalis arba važiuoti ten dirbti.

Laimingi keliautojai


Europos Sąjungos kalbos


Kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje
žmonės šneka savo kalba.
Europos Sąjunga gina žmonių teisę
bendrauti savo kalba.

Žodis „Labas“ įvairiomis kalbomis

Todėl Europos Sąjunga rašo
visą svarbią informaciją ir dokumentus
visomis kalbomis, kuriomis žmonės čia šneka:

 • airių
 • anglų
 • bulgarų
 • čekų
 • danų
 • estų
 • graikų
 • ispanų
 • italų
 • kroatų
 • latvių
 • lenkų
 • lietuvių
 • maltiečių
 • olandų
 • portugalų
 • prancūzų
 • rumunų
 • slovakų
 • slovėnų
 • suomių
 • švedų
 • vengrų
 • vokiečių

Todėl visi Europos Sąjungos žmonės
gali gauti svarbią informaciją savo kalba
ir ją suprasti.


Europos Sąjungos pinigai


Dauguma Europos Sąjungos šalių turi tuos pačius pinigus.
Jie vadinami eurais.
Eurai padeda Europos Sąjungos
šalims vienoms su kitomis prekiauti.
Pavyzdžiui, ispanai gali
lengvai ir be papildomų išlaidų
ką nors nusipirkti Belgijoje.
Todėl, kad yra bendri pinigai,
žmonėms lengviau keliauti,
pirkti daiktus internetu iš kitų šalių
ir turėti didesnį pasirinkimą.

Šiuo metu eurą naudoja 19 iš 27 Europos Sąjungos šalių. Šios šalys yra:

 • Airija
 • Austrija
 • Belgija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Vokietija

Europos pinigai


Europos vėliava


Čia yra Europos Sąjungos vėliava:

Europos Sąjungos vėliava

Europos Sąjungos vėliava yra mėlynos spalvos
Vėliavos viduryje yra žvaigždžių ratas.
Ratas reiškia, kad Europos Sąjungos šalys
yra vieningos ir viena kitai padeda.


Europos Sąjungos himnas


Kiekviena šalis turi muzikinį kūrinį,
kuris parodo šalies vertybes ir kultūrą.
Toks muzikinis kūrinys yra vadinamas himnu.

Europos Sąjunga taip pat turi savo himną.
1985 metais žmonės, kurie priima sprendimus,
pasirinko labai žymaus kompozitoriaus kūrinį,
kuris tapo Europos Sąjungos himnu.

Šio kompozitoriaus vardas yra Liudvigas van Bethovenas.

Jo kūrinys parodo, kaip svarbu,
kad žmonės būtų laisvi, gyventų taikiai ir
padėtų vieni kitiems.
Europos Sąjunga tiki šiomis vertybėmis,
todėl pasirinko šį kūrinį
savo himnu.

Muzikos klausymosi simbolis

Jeigu Jūs norite pasiklausyti Europos Sąjungos himno, spustelėkite čia.


Suvienijusi įvairovę


Europos Sąjunga posakis suvienijusi įvairovę
parodo, kokios yra jos vertybės.

Suvienyti įvairovę reiškia, kad:

 • Europos Sąjungos žmonės
  gali būti skirtingų kultūrų ir kalbėti skirtingomis
  kalbomis,
  bet jie padeda vieni kitiems
  ir taikiai dirba drauge.
 • Nėra blogai, kad žmonės
  kalba skirtingomis kalbomis
  arba kad žmonės yra skirtingų kultūrų.
  Tai yra gerai,
  nes skirtingų kultūrų žmonės
  gali daugiau išmokti vieni iš kitų ir puikiai darbuotis drauge.

Ratu už rankų susikibę žmonės


Kaip veikia Europos Sąjunga


Europos Sąjungoje yra 3 pagrindinės įstaigos:

 • Europos Komisija
  Europos Komisijos darbuotojai
  siūlo Europos Sąjungos įstatymus.

Europos Komisijos ženklas

 • Europos Parlamentas
  Europos žmonės renka
  Europos Parlamento narius
  kad tie nariai gintų žmonių teises.

Europos Parlamento ženklas

 • Europos Sąjungos Taryba
  Žmonės, kurie priima sprendimus
  kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje,
  susirenka tartis
  Europos Sąjungos Taryboje.

Europos Sąjungos Tarybos ženklas

Šios 3 Europos Sąjungos įstaigos yra labai svarbios.
Jos artimai bendradarbiauja, kad gyventi Europos Sąjungoje būtų
geriau:

 • Europos Komisija siūlo įstatymus,
 • Europos Parlamentas ir
  Europos Sąjungos Taryba
  apsvarsto įstatymus ir nusprendžia, ar jie
  Europai yra reikalingi,
 • jeigu Parlamentas ir Taryba nusprendžia, kad įstatymas Europai yra reikalingas,
  visos Europos Sąjungos šalys
  turi jį priimti.

Kitos svarbios Europos Sąjungos įstaigos yra:

 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
  Jis užtikrina, kad visi įstatymai Europos Sąjungoje
  būtų teisingai vykdomi,
 • Audito Rūmai
  Jie tikrina, ar teisingai leidžiami Europos Sąjungos
  pinigai.

Yra ir daugiau Europos Sąjungos įstaigų,
dirbančių svarbų darbą.
Pavyzdžiui, yra įstaigos, kurios:

 • tikrina, ar Europos Sąjunga veikia teisingai
  ir gerbia visų žmonių teises,
 • skelbia naudingą informaciją
  apie Europos Sąjungą
 • atrenka gabius žmones
  dirbti Europos Sąjungos įstaigose,
 • gina teises visų Europos žmonių
  neįgaliųjų, darbininkų ir kitų.

Sąrašas

Visos šios įstaigos dirba kartu, kad Europos Sąjunga veiktų teisingai savo gyventojų labui.


Daugiau informacijos


Spustelėkite čia, jeigu Jūs norite skaityti daugiau
apie Europos Sąjungą Jūsų kalba.

Jeigu Jūs norite paklausti apie Europos Sąjungą,
užpildykite šią internetinę formą.

Rankos ant nešiojamojo kompiuterio klaviatūros

 
Back to top