Europska unija

Lako razumljiva - Europska unija

Lako razumljiva - Europska unija

Lako razumljiva verzija

Lako razumljivi materijali
sastavljeni su tako
da ih osobe s intelektualnim teškoćama
i drugi mogu bolje razumjeti.

Simbol za lako razumljive materijale

© Europski znak za lako razumljive materijale: Inclusion Europe. Više informacija dostupno na https://easy-to-read.eu/


Europska unija


Europska unija je skupina od 28 zemalja u Europi.
Te zemlje okupile su se
kako bi ljudima u Europi život bio bolji, jednostavniji i sigurniji.
Dogovorile su se da će surađivati i međusobno si pomagati.

Karta sa svim zemljama Europske unije


Kako je nastala Europska unija


Ideja o stvaranju Europske unije
nastala je nakon dva velika rata u Europi.
Europske zemlje shvatile su
da bi trebale surađivati,
a ne ratovati.

Suradnja

Tu suradnju pokrenulo je 6 europskih zemalja:

 • Belgija
 • Francuska
 • Italija
 • Luksemburg
 • Nizozemska
 • Njemačka

Uskoro im se pridružilo još europskih zemalja
i nastala je Europska unija.

Europska unija danas se sastoji od 28 zemalja.
Te su zemlje:

 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Cipar
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Hrvatska
 • Irska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Njemačka
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunjska
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska
 • Ujedinjena Kraljevina.

Karta sa svim zemljama Europske unije


Ciljevi i vrijednosti Europske unije


Sve zemlje u Europskoj uniji
zajedno surađuju kako bi osigurale:

 • da u Europi vlada mir
 • da život ljudi u Europi bude bolji
 • da se prema nikome ne postupa nepravedno i da
  nitko ne bude izostavljen
 • da se poštuju
  svi jezici i kulture
 • da europsko gospodarstvo napreduje,
  i da zemlje upotrebljavaju istu valutu
  za međusobno poslovanje.
 

Popis

Zemlje Europske unije
imaju važne zajedničke vrijednosti.
Naprimjer, one zajedno rade na tome da se
prema svim ljudima postupa jednako i da se poštuju ljudska prava.


Mir u Europi


Otkad je stvorena Europska unija
u Europi više nije bilo ratova.
Zahvaljujući Europskoj uniji
sve europske zemlje surađuju u miru.

Europska unija 2012. dobila je veliku nagradu
koja se naziva „Nobelova nagrada za mir”.
Europska unija dobila je tu nagradu
za održavanje mira u Europi.

Krug ljudi koji se drže za ruke

Simbol nagrade za mir


Slobodno kretanje


Europska unija olakšala je ljudima
da se slobodno kreću iz jedne zemlje u drugu.
Ljudi mogu živjeti, studirati ili raditi
u bilo kojoj zemlji Europske unije.
Naprimjer, netko iz Francuske može se slobodno
odseliti u Italiju i ondje se zaposliti.
Jednako tako student iz Belgije može otići studirati na sveučilište u Grčkoj.

Veseli putnici

Među zemljama Europske unije
slobodno se kreću i predmeti, usluge i novac.


Europska unija u svijetu


Europska unija u mnogo stvari ima važnu ulogu u svijetu.
Naprimjer:

 • Ona drugim zemljama prodaje mnogo stvari i usluga.
  Osim toga, ona kupuje od drugih zemalja.
  Na taj način ona potiče svjetsko gospodarstvo.
 • Europska unija pomaže milijunima ljudi
  koji žive u siromašnim zemljama izvan Europske unije.
 • Ona se trudi da svijet postane sigurniji,
  da se prema ljudima postupa pravedno i da sve bude
  po zakonu.

Kako zemlje postaju članice Europske unije


Da bi postala članica Europske unije,
svaka zemlja mora:

 • prihvatiti sve zakone i vrijednosti
  Europske unije
 • osigurati da se ti zakoni i vrijednosti
  poštuju.

Sporazum

Za to može biti potrebno mnogo vremena.

Neke zemlje upravo sada rade na tome da postanu članice Europske unije.
Te su zemlje:

 • Albanija
 • Crna Gora
 • Bivša jugoslavenska republika Makedonija
 • Srbija
 • Turska

Prije nego što postanu članice Europske unije,
te zemlje moraju se pobrinuti za to
da se u njima poštuju svi zakoni i vrijednosti
Europske unije.


Schengensko područje


Europska unija stvorila je „schengensko područje”.

To je područje bez granica.
Na tom području ljudi mogu slobodno i bez poteškoća putovati iz jedne
zemlje u drugu.
Kad ljudi prelaze iz jedne zemlje u drugu,
ne moraju prolazit provjere i kontrole.

Zahvaljujući schengenskom području
ljudi mogu lakše putovati zbog posla ili turizma.

Schengensko područje stvoreno je 1985. godine.
Od 28 zemalja članica Europske unije,
trenutno su 22 zemlje članice schengenskog područja:

To su:

 • Austrija
 • Belgija
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Njemačka
 • Poljska
 • Portugal
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska.

Osim njih, još 4 zemlje izvan Europske unije
članice su schengenskog područja:

 • Island
 • Lihtenštajn
 • Norveška
 • Švicarska.

To znači da ljudi mogu slobodno i jednostavno putovati
iz jedne od tih zemalja u drugu.
Tako mogu jednostavnijeo posjetiti bilo koju od tih zemalja
zbog turizma ili posla.

Veseli putnici


Jezici Europske unije


U svakoj zemlji Europske unije
ljudi govore svojim jezikom.
Europska unija osigurava
da ljudi imaju pravo komunicirati na vlastitom jeziku.

Riječ „Pozdrav“ na različitim jezicima

Zato se
sve važne informacije i dokumenti
objavljuju na svim jezicima koji se govore u zemljama Europske unije:

 • bugarskom
 • češkom
 • danskom
 • engleskom
 • estonskom
 • finskom
 • francuskom
 • grčkom
 • hrvatskom
 • irskom
 • latvijskom
 • litavskom
 • mađarskom
 • malteškom
 • nizozemskom
 • njemačkom
 • poljskom
 • portugalskom
 • rumunjskom
 • slovačkom
 • slovenskom
 • španjolskom
 • švedskom
 • talijanskom.

Tako ljudi u Europskoj uniji
mogu pronaći važne informacije na svojem jeziku
i razumjeti ih.


Valuta Europske unije


Većina zemalja u Europskoj uniji upotrebljava istu valutu.
Ta valuta zove se euro.
Upotreba iste valute pomaže zemljama
Europske unije da međusobno posluju.
Naprimjer, ljudi iz Španjolske
mogu jednostavno i bez dodatnih troškova kupiti
nešto što žele iz Belgije.
Zahvaljujući zajedničkoj valuti
ljudima je lakše putovati,
kupovati preko interneta iz drugih zemalja
i imati veći izbor

Europski novac


Europska zastava


Ovo je zastava Europske unije:

Zastava Europske unije

Zastava Europske unije plave je boje
i na sebi ima krug od zlatnih zvijezda.
Ona je simbol koji prikazuje zajedništvo i ujedinjenost
zemalja Europske unije.


Europska himna


Svaka zemlja ima svoju posebnu melodiju
koja predstavlja vrijednosti i kulturu te zemlje.
Ta se melodija zove himna.

Europska unija također ima svoju himnu.
Ljudi koji donose odluke
važne za Europsku uniju
1985. odlučili su da će himna Europske unije
biti melodija jednog važnog skladatelja.

Taj se skladatelj zvao Ludwig van Beethoven.

Ta melodija pokazuje koliko je važno
da svi ljudi budu slobodni, da žive u miru
i da se međusobno podržavaju.
Europska unija vjeruje u te vrijednosti
i zato je za svoju himnu
odabrala baš tu melodiju.

Znak za slušanje melodije

Kliknite ovdje da biste poslušali himnu Europske unije.


Ujedinjeni u različitosti


Europska unija upotrebljava izraz „ujedinjeni u različitosti
kako bi pokazala koje su joj vrijednosti važne.

Ujedinjenost u različitosti znači:

 • da su u Europskoj uniji
  ljudi ujedinjeni i žive u miru
  iako dolaze iz različitih kultura
  i govore različite jezike
 • da nema ničeg lošeg u tome
  što netko govori drugi jezik ili dolazi iz drukčije kulture.
  Upravo suprotno.
  Ljudi iz različitih kultura
  mogu mnogo toga naučiti jedni od drugih i uspješno surađivati.

Krug ljudi koji se drže za ruke


Kako funkcionira Europska unija


Europska unija ima 3 glavna tijela. To su:

 • Europska komisija
  Ljudi koji rade u Europskoj komisiji
  predlažu zakone za Europsku uniju.

Simbol Europske komisije

 • Europski parlament
  Svi stanovnici Europe biraju
  članove Europskog parlamenta
  kako bi ti članovi zastupali njihova prava.

Simbol Europskog parlamenta

 • Vijeće Europske unije
  Ljudi koji donose odluke
  u svakoj zemlji Europske unije
  okupljaju se i čine
  Vijeće Europske unije.

Simbol Vijeća Europske unije

Ta 3 tijela vrlo su važna za Europsku uniju.
Blisko surađuju kako bi Europa što bolje funkcionirala:

 • Europska komisija predlaže zakone.
 • Europski parlament
  i Vijeće Europske unije
  raspravljaju o tim zakonima i odlučuju hoće li
  ti zakoni postati važeći u Europi.
 • Ako odluče da neki zakon postane važeći u Europi,
  sve zemlje Europske unije
  moraju osigurati da se u njima poštuje taj zakon.

Za Europsku uniju važna su i druga tijela:

 • Sud Europske unije
  brine o tome da se u Europskoj uniji
  poštuju svi njezini zakoni.
 • Revizorski sud
  provjerava troši li se novac u Europskoj uniji
  onako kako treba.

I druga tijela Europske unije
imaju važne zadatke.
Naprimjer, različita tijela imaju sljedeće zadatke:

 • provjeravaju funkcionira li Europska unija
  i poštuju li se u njoj prava svih ljudi.
 • objavljuju korisne informacije
  o Europskoj uniji
 • odabiru ljude sa znanjem i vještinama
  da budu zaposlenici Europske unije
 • zastupaju prava svih ljudi u Europi
  kao što su osobe s invaliditetom, radnici i drugi.

Popis

Sva ta tijela zajedno se brinu za dobro funkcioniranje Europske unije kako bi život ljudi u njoj bio bolji.


Više informacija


Kliknite ovdje kako biste pronašli
još informacija o Europskoj uniji na Vašem jeziku.

Ako imate pitanja o Europskoj uniji,
možete ispuniti ovaj obrazac.

Tipkanje na računalu

 
Back to top