Euroopa Liit

Kerge lugeda - Euroopa Liit

Kerge lugeda - Euroopa Liit

Kergesti loetav

Kergesti loetav tekst
teeb teabe kõigi jaoks kergesti
loetavaks ja mõistetavaks.

Meetodi „Kergesti loetava teksti sümbol“

“© Kergesti loetava teksti logo: Inclusion Europe. Lisateavet saab aadressilt https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Euroopa Liit


Euroopa Liit koosneb 27 Euroopa riigist.
Need riigid ühinesid selleks,
et muuta inimeste elu paremaks, lihtsamaks ja turvalisemaks.
Nad leppisid kokku, et nad teevad koostööd ja aitavad üksteist.

Kaart kõigi Euroopa Liidu riikidega


Euroopa Liidu moodustamine


Euroopa Liit otsustati luua
pärast Euroopas toimunud kahte suurt sõda.
Euroopa riigid said aru,
et parem on teha koostööd,
kui üksteise vastu võidelda.

Inimesed teevad koostööd

Alguses otsustasid koostööd teha ainult 6 riiki:

 • Belgia
 • Itaalia
 • Luksemburg
 • Madalmaad
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa

Hiljem ühines nendega üha rohkem riike
ja Euroopa Liit oligi moodustatud.

Praegu kuulub Euroopa Liitu 27 riiki.
Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Eesti
 • Hispaania
 • Horvaatia
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

 

Ühendkuningriik otsustas 2016. aasta juunis,
et ei soovi enam Euroopa Liitu kuuluda.
Seega ei ole Ühendkuningriik alates 31. jaanuarist 2020
enam Euroopa Liidu liige.

Kaart kõigi Euroopa Liidu riikidega


Euroopa Liidu eesmärgid ja väärtused


Kõik Euroopa Liidu riigid teevad koostööd,
selle tagamiseks, et:

 • Euroopas on rahu,
 • inimestel on hea elu,
 • kõik on õiglane ja kedagi ei jäeta üksi,
 • kõikide inimeste keelt ja kultuuri
  austatakse,
 • Euroopa majandus on tugev
  ja riikides kasutatakse sama raha,
  et nad saaksid koos töötada.
 

Loetelu

Euroopa Liidu riikidel
on ühised väärtused.
Näiteks soovivad nad tagada, et kõik inimesed on võrdsed
ja et nende õigusi austatakse.


Rahu Euroopas


Pärast Euroopa Liidu moodustamist
ei ole Euroopa Liitu kuuluvate
riikide vahel enam sõdu olnud.
Tänu Euroopa Liidule
teevad kõik Euroopa riigid koostööd.

Euroopa Liit võitis 2012. aastal suure auhinna,
mille nimi on Nobeli rahupreemia.
See auhind anti Euroopa Liidule,
sest ta on teinud rahu tagamiseks head tööd.

Inimesed seisavad ringis ja hoiavad käest kinni

Rahupreemia sümbol


Vaba liikumine


Tänu Euroopa Liidule on inimestel lihtne
ühest riigist teise liikuda.
Nad võivad elada, õppida ja töötada
ükskõik millises Euroopa Liidu riigis.
Näiteks võib Prantsusmaalt pärit inimene otsustada
minna elama Itaaliasse ja hakata seal tööle.
Samuti võib Belgiast pärit üliõpilane minna õppima Kreekasse.

Rahulolevad reisijad

Ka asjad, teenused ja raha saavad
Euroopa Liidus vabalt ühes riigist teise liikuda.


Euroopa Liit ja muu maailm


Euroopa Liidul on kogu maailmas palju olulisi ülesandeid.
Näiteks teeb Euroopa Liit järgmist.

 • Ta müüb teistele riikidele kaupu ja teenuseid.
  Ta ostab teistelt riikidelt kaupu ja teenuseid.
  Nii aitab Euroopa Liit maailma majandusel kasvada.
 • See aitab miljoneid inimesi,
  kes elavad vaesemates riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu.
 • Euroopa Liit tahab, et maailm oleks turvaline koht,
  kus inimesi koheldakse õiglaselt ja kõik austavad seaduseid.

Euroopa Liidu liikmeks saamine


Euroopa Liidu liikmeks saamiseks
peab riik olema nõus

 • kõikide Euroopa Liidu
  seaduste ja väärtustega
 • ning tegema tööd selleks, et kõik inimesed
  neid seadusi ja väärtusi austaksid.

Nõusolek

Selleks võib kuluda väga palju aega.

Mõned riigid teevad praegu tööd, et saada Euroopa Liidu liikmeks.
Need riigid on:

 • Albaania
 • Põhja-Makedoonia
 • Montenegro
 • Serbia
 • Türgi

Euroopa Liidu liikmeks saamiseks
peavad Euroopa Liidu
seadused ja väärtused
kehtima ka nendes riikides.


Schengeni ala


Euroopa Liit moodustas Schengeni ala.

Schengeni alal ei ole piirikontrolli.
Sellel alal saavad inimesed vabalt ja lihtsalt ühest riigist teise reisida.
Nad ei pea läbima piirikontrolli,
kui nad lähevad ühest riigist teise.

Tänu Schengeni alale on inimestel nüüd lihtsam
minna puhkuse- või tööreisile.

Schengeni ala moodustati 1985. aastal.
Praegu kuulub Euroopa Liitu 27 riiki
ja Schengeni alasse kuulub nendest 22 riiki..

Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

Schengeni alasse kuulub veel 4 riiki,
mis ei kuulu Euroopa Liitu:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norra
 • Šveits

Inimesed saavad kõikide nende riikide vahel
vabalt ja lihtsalt reisida.
Nii on inimestel lihtsam minna
mõnda nendest riikidest reisile või tööle.

Rahulolevad reisijad


Euroopa Liidu keeled


Igas Euroopa Liidu riigis
räägivad inimesed oma keelt.
Euroopa Liit kaitseb inimeste õigust
rääkida oma keeles.

Sõna „tere“ erinevates keeltes

Seepärast on kõik Euroopa Liidu
olulised dokumendid ja teave
olemas tema liikmesriikide keeltes:

 • bulgaaria keeles
 • eesti keeles
 • hispaania keeles
 • hollandi keeles
 • horvaadi keeles
 • iiri keeles
 • inglise keeles
 • itaalia keeles
 • kreeka keeles
 • leedu keeles
 • läti keeles
 • malta keeles
 • poola keeles
 • portugali keeles
 • prantsuse keeles
 • rootsi keeles
 • rumeenia keeles
 • saksa keeles
 • slovaki keeles
 • sloveeni keeles
 • soome keeles
 • taani keeles
 • tšehhi keeles
 • ungari keeles

Nii saavad kõik inimesed Euroopa Liidus
olulisest teabest aru, sest
see on nende keeles.


Euroopa Liidu raha


Enamikus Euroopa Liidu riikides kasutatakse sama raha.
Selle nimi on „euro“.
Sama raha kasutamine aitab
Euroopa Liidu ettevõtetel teha koos tööd.
Näiteks saavad Hispaanias elavad inimesed
lihtsalt osta asju Belgiast ja
nad ei pea maksma selle eest lisatasu.
Sama raha kasutamine teeb ka reisimise
inimestele lihtsamaks.
Samuti on lihtne osta interneti teel
mõnest teisest riigist asju.

Praegu on euro kasutusel 27st Euroopa Liidu riigist 19s. Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome

Euroopa raha


Euroopa lipp


See on Euroopa Liidu lipp:

Euroopa Liidu lipp

Euroopa Liidu lipp on sinine
ja sellel on ringis kuldsed tähed.
See sümbol näitab, et Euroopa Liidu riigid
teevad koostööd ja toetavad üksteist.


Euroopa hümn


Igal riigil on meloodia,
mis näitab selle riigi väärtuseid ja kultuuri.
Seda nimetatakse hümniks.

Ka Euroopa Liidul on oma hümn.
1985. aastal otsustasid inimesed,
kes Euroopa Liidus otsuseid teevad,
et Euroopa Liidu hümniks saab
ühe väga tuntud helilooja meloodia.

Selle helilooja nimi on Ludwig van Beethoven.

See meloodia näitab, kui oluline on,
et kõik inimesed on vabad,
elavad rahus ja toetavad üksteist.
Euroopa Liit usub nendesse väärtustesse
ja seepärast valiski ta just selle meloodia
oma hümniks.

Sümbol meloodia kuulamiseks

Kui soovid kuulata Euroopa Liidu hümni, siis klõpsa siin.


Ühinenud mitmekesisuses


Euroopa Liit kasutab fraasi „ühinenud mitmekesisuses“,
et näidata oma väärtuseid.

Ühinenud mitmekesisuses tähendab seda, et:

 • Euroopa Liidu elanike
  kultuur ja keeled võivad olla erinevad,
  kuid nad toetavad üksteist
  ja teevad rahus koostööd.
 • Selles ei ole midagi halba, et
  meie keeled ja kultuurid on erinevad.
  Vastupidi.
  Erinevate kultuuridega inimesed
  saavad üksteiselt rohkem õppida.

Inimesed seisavad ringis ja hoiavad käest kinni


Kuidas Euroopa Liit toimib


Euroopa Liidus on 3 olulist asutust.

 • Euroopa Komisjon
  Euroopa Komisjoni töötajad
  teevad ettepanekuid seaduste vastuvõtmiseks.

Euroopa Komisjoni sümbol

 • Euroopa Parlament
  Euroopa Parlamendi liikmeid
  valivad valimistel Euroopa elanikud, et
  et Euroopa Parlament kaitseks nende õiguseid.

Euroopa Parlamendi sümbol

 • Euroopa Liidu Nõukogu
  Inimesed, kes teevad
  Euroopa Liidu riikides otsuseid,
  tulevad kokku ja moodustavad
  Euroopa Liidu Nõukogu.

Euroopa Liidu Nõukogu sümbol

Need 3 asutust on Euroopa Liidu jaoks väga olulised.
Nad teevad koostööd, et Euroopas oleks parem elu.

 • Euroopa Komisjon teeb seaduste ettepanekuid.
 • Euroopa Parlament
  ja Euroopa Liidu Nõukogu
  arutavad neid seaduseid ja otsustavad,
  kas need hakkavad Euroopas kehtima.
 • Kui nad otsustavad, et seadus hakkab Euroopas kehtima,
  peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid
  tegema tööd, et seadus hakkaks nende riigis kehtima.

Euroopa Liidus on veel olulisi asutusi.

 • Euroopa Liidu Kohus
  hoolitseb selle eest, et Euroopa Liidus
  kehtivad kõik seadused õigesti.
 • Kontrollikoda
  kontrollib, kas Euroopa Liidu raha
  kasutatakse õigesti.

Euroopa Liidus on veel asutusi,
mis teevad tähtsat tööd.
Näiteks on selliseid asutusi, mis:

 • kontrollivad, kas Euroopa Liit toimib õigesti
  ja austab inimeste õiguseid,
 • avaldavad Euroopa Liidu kohta
  olulist teavet,
 • valivad välja inimesed, kellel on
  Euroopa Liidus töötamiseks vajalikud oskused,
 • kaitsevad kõikide Euroopa inimeste õiguseid,
  näiteks puudega inimeste ja töötajate õiguseid.

Loetelu

Kõik need asutused teevad koostööd, et Euroopa Liit toimiks õigesti ja oleks inimestele kasulik.


Lisateave


Klõpsa siin, et lugeda Euroopa Liidu kohta
oma keeles.

Kui sul on Euroopa Liidu kohta küsimusi,
täida palun see internetis olev vorm.

Klaviatuur ja teksti tippivad käed

 
Back to top