Den Europæiske Union

Letlæselig udgave - Den Europæiske Union

Letlæselig udgave - Den Europæiske Union

Letlæselig udgave

Med letlæselige udgaver
bliver informationer lettilgængelige,
så folk med et intellektuelt handicap
og alle andre kan forstå dem.

Symbol for letlæselige udgaver

Logo for European Easy-to-Read © : Inclusion Europe. Læs mere på https://easy-to-read.eu/


Den Europæiske Union


Den Europæiske Union (EU) er en gruppe af 28 lande i Europa.
Landene samlede sig
for at gøre folks liv bedre, lettere og mere sikre.
De blev enige om at arbejde sammen og hjælpe hinanden.

Kort med alle landene i EU


Sådan begyndte EU


Tanken om en Europæisk Union blev født
efter to store krige i Europa.
De europæiske lande indså, at
det er bedre at arbejde sammen
end at slås.

Folk, der arbejder sammen

I begyndelsen var det kun 6 europæiske lande, der arbejdede sammen:

 • Belgien
 • Frankrig
 • Holland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Tyskland

Der kom hurtigt flere europæiske lande med,
og så blev EU til.

I dag er der 28 lande i EU.
Disse lande er:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Kort med alle landene i EU


EU's målsætninger og værdier


Alle lande, der er med i EU, arbejder sammen
for at sikre:

 • at der er fred i Europa
 • at folk har et godt liv
 • at der er retfærdighed, og ingen bliver holdt udenfor
 • at alles sprog og kultur
  bliver respekteret
 • at der er en stærk europæisk økonomi
  og at landene bruger samme slags penge,
  når de gør forretninger sammen.
 

En liste

Alle EU-landene
har vigtige fælles værdier.
For eksempel arbejder de på, at alle personer skal være lige.
Og deres rettigheder skal respekteres.


Fred i Europa


Efter EU blev til,
har der ikke været krig i Europa.
Takket være EU
arbejder alle lande i Europa fredeligt sammen.

I 2012 modtog EU en stor pris,
der hedder "Nobels fredspris".
Prisen gik til EU
som tak for det gode arbejde med at holde fred i Europa.

Folk, der holder hinanden i hånden i en rundkreds

Symbolet for fredsprisen


Fri bevægelighed


EU har gjort det lettere for folk
at flytte fra ét land til et andet.
De kan bo, studere eller arbejde
i et hvilket som helst land i EU.
F.eks. kan en franskmand selv vælge
at flytte til Italien og arbejde der.
Eller en studerende fra Belgien kan studere videre i Grækenland.

Glade rejsende

Varer, tjenesteydelser og penge kan også bevæge sig frit
fra ét EU-land til et andet.


EU på verdensscenen


EU spiller en vigtig international rolle på mange forskellige måder.
Her er nogle eksempler:

 • EU sælger mange varer og tjenesteydelser til andre lande.
  Samtidig køber det også ting fra andre lande.
  På den måde hjælper det med at holde gang i verdensøkonomien.
 • Det hjælper millioner af mennesker,
  som bor i fattigere lande uden for EU.
 • Det arbejder på at skabe en mere sikker verden,
  hvor folk behandles retfærdigt, og hvor der er respekt for loven.

Nye lande i EU


For at blive del af EU
skal et land:

 • være enig i
  alle EU's love og værdier
 • og arbejde for, at disse love og værdier
  bliver respekteret.

Enighed

Det kan godt tage lang tid.

Nogle lande arbejder nu på at komme med i EU.
Disse lande er:

 • Albanien
 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
 • Montenegro
 • Serbien
 • Tyrkiet

For at blive del af EU
skal disse lande arbejde
på at indføre alle love og værdier,
der gælder i EU.


Schengenområdet


EU skabte "Schengenområdet".

Schengenområdet er et område uden grænser.
Inden for dette område kan folk let og frit rejse mellem landene.
De behøver ikke stoppe ved grænsen og blive tjekket,
når de rejser fra ét land til et andet.

Takket være Schengenområdet er det nu lettere
at rejse for at arbejde eller holde ferie.

Schengenområdet blev skabt i 1985.
I dag er 22 af de 28 EU-lande
med i Schengenområdet.

Disse lande er:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Og 4 EU-lande uden for EU
er også med i Schengenområdet:

 • Island
 • Lichtenstein
 • Norge
 • Schweiz

Det betyder, at folk kan rejse frit og let
mellem disse lande.
På den måde er det lettere for folk at komme til disse lande
for at arbejde eller holde ferie.

Glade rejsende


Sprog i EU


I hvert EU-land
taler folk deres eget sprog.
EU beskytter folks ret
til at tale deres eget sprog.

Ordet 'hej' på forskellige sprog

Derfor skriver EU
alle vigtige oplysninger og dokumenter
på alle de sprog, folk taler i EU-landene:

 • bulgarsk
 • dansk
 • engelsk
 • estisk
 • finsk
 • fransk
 • græsk
 • hollandsk
 • irsk
 • italiensk
 • kroatisk
 • lettisk
 • litauisk
 • maltesisk
 • polsk
 • portugisisk
 • rumænsk
 • slovakisk
 • slovensk
 • spansk
 • svensk
 • tjekkisk
 • tysk
 • ungarsk

På den måde kan alle i EU
få vigtige oplysninger på deres eget sprog
og forstå dem.


EU-landenes sedler og mønter


De fleste EU-lande bruger samme sedler og
mønter.
De hedder "euro".
At bruge de samme penge hjælper landene
i EU med at gøre forretninger sammen.
For eksempel kan folk i Spanien
købe ting fra Belgien
let og uden ekstra omkostninger.
At bruge samme penge
gør det lettere at rejse,
købe ting online fra andre lande,
og det giver flere valgmuligheder.

Europæiske penge


Det europæiske flag


Her er EU's flag

EU's flag

EU's flag er blåt
og har en cirkel med guldstjerner.
Det er et symbol på, at EU-landene
er forenede og står sammen.


Europahymnen


Hvert land har en melodi,
der fortæller om dets værdier og kultur som land.
Det kaldes en "nationalmelodi".

EU har også sin egen melodi.
I 1985 valgte lederne
i EU
en melodi af en meget stor komponist
som EU's melodi.

Komponisten er Ludwig van Beethoven.

Melodien viser, hvor vigtigt det er,
at alle mennesker lever i fred og frihed
og står sammen.
EU tror på disse værdier,
og derfor har det valgt denne melodi
til at være Europahymnen.

Symbol for at lytte til en melodi

Du kan høre Europahymnen ved at klikke her.


Forenet i mangfoldighed


EU bruger mottoet "forenet i mangfoldighed"
til at fortælle, hvad dets værdier er.

At være forenet i mangfoldighed betyder, at:

 • folk i EU
  kan have forskellig kultur og tale forskellige sprog,
  men de står sammen
  og arbejder fredeligt sammen.
 • der er ikke noget forkert
  ved forskellige sprog og kulturer.
  Tværtimod.
  Folk fra forskellige kulturer
  kan lære mere af hinanden og arbejde godt sammen.

Folk, der holder hinanden i hånden i en rundkreds


Sådan fungerer EU


EU har 3 centrale organer:

 • Europa-Kommissionen
  Folk i Europa-Kommissionen
  foreslår love for EU.

Europa-Kommissionens symbol

 • Europa-Parlamentet
  Folk i Europa-Parlamentet
  vælges af alle i Europa
  til at arbejde for deres rettigheder.

Europa-Parlamentets symbol

 • Rådet for Den Europæiske Union
  Folk, som træffer beslutninger
  i hvert EU-land,
  mødes og danner tilsammen
  Rådet for Den Europæiske Union.

Rådet for Den Europæiske Unions symbol

Dissee 3 organer er meget vigtige for EU.
De arbejder tæt sammen for at gøre alting bedre i Europa:

 • Europa-Kommissionen laver lovforslag.
 • Europa-Parlamentet
  og Rådet for Den Europæiske Union
  taler om forslagene og beslutter, om de vil
  have dem i Europa.
 • Hvis de siger ja til, at en lov skal gælde i Europa,
  skal alle landene i EU
  arbejde for at lovene kommer til at gælde hos dem.

Andre vigtige organer i EU er:

 • EU-Domstolen,
  der sikrer, at alle lovene fungerer rigtigt
  i EU.
 • Revisionsretten,
  der kontrollerer, om pengene i EU
  bliver brugt rigtigt.

Der er også andre organer i EU,
der laver vigtigt arbejde.
For eksempel er der organer, som:

 • kontrollerer, om EU fungerer rigtigt
  og respekterer alle menneskers rettigheder.
 • offentliggør nyttige oplysninger
  om EU.
 • vælger de folk, som har, hvad der skal til
  for at arbejde for EU.
 • arbejder for alle europæeres rettigheder,
  f.eks. folk med et handicap, arbejdstagere og andre.

En liste

Alle disse organer arbejder for at sikre, at EU fungerer rigtigt til fordel for borgerne.


Flere oplysninger


Klik her, hvis du vil vide mere
om EU på dit eget sprog

Hvis du har spørgsmål om EU,
kan du udfylde denne onlineformular.

Hænder, der skriver på en laptop

 
Back to top