Den Europæiske Union

Letlæselig udgave - Den Europæiske Union

Letlæselig udgave - Den Europæiske Union

Letlæselig udgave

Letlæselige udgaver betyder,
at teksterne er lette
at læse og forstå for alle.

Symbol for letlæselige udgaver

Logo for European Easy-to-Read © : Inclusion Europe. Læs mere på https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Den Europæiske Union


Den Europæiske Union (EU) er en gruppe af 27 lande i Europa.
Landene samlede sig
for at gøre folks liv bedre, lettere og mere sikre.
De blev enige om at arbejde sammen og hjælpe hinanden.

Kort med alle landene i EU


Sådan begyndte EU


Tanken om en Europæisk Union blev født
efter to store krige i Europa.
De europæiske lande indså, at
det er bedre at arbejde sammen
end at slås.

Folk, der arbejder sammen

I begyndelsen var det kun 6 europæiske lande, der arbejdede sammen:

 • Belgien
 • Frankrig
 • Holland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Tyskland

Der kom hurtigt flere europæiske lande med,
og så blev EU til.

I dag er der 27 lande i EU.
Disse lande er:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

 

I juni 2016 besluttede Storbritannien,
at det ikke længere ville være med i EU.
Så fra den 31. januar 2020 er Storbritannien
ikke længere en del af den Europæiske Union.

Kort med alle landene i EU


EU's målsætninger og værdier


Alle lande, der er med i EU, arbejder sammen
for at sikre:

 • at der er fred i Europa
 • at folk har et godt liv
 • at der er retfærdighed, og ingen bliver holdt udenfor
 • at alles sprog og kultur
  bliver respekteret
 • at der er en stærk europæisk økonomi
  og at landene bruger samme slags penge,
  når de gør forretninger sammen.
 

En liste

Alle EU-landene
har vigtige fælles værdier.
For eksempel arbejder de på, at alle personer skal være lige.
Og deres rettigheder skal respekteres.


Fred i Europa


Efter EU blev oprettet,
har der ikke været nogen krige mellem de lande,
som er medlemmer af EU.
Takket være EU
arbejder alle lande i Europa fredeligt sammen.

I 2012 modtog EU en stor pris,
der hedder "Nobels fredspris".
Prisen gik til EU
som tak for det gode arbejde med at holde fred i Europa.

Folk, der holder hinanden i hånden i en rundkreds

Symbolet for fredsprisen


Fri bevægelighed


EU har gjort det lettere for folk
at flytte fra ét land til et andet.
De kan bo, studere eller arbejde
i et hvilket som helst land i EU.
F.eks. kan en franskmand selv vælge
at flytte til Italien og arbejde der.
Eller en studerende fra Belgien kan studere videre i Grækenland.

Glade rejsende

Varer, tjenesteydelser og penge kan også bevæge sig frit
fra ét EU-land til et andet.


EU på verdensscenen


EU spiller en vigtig international rolle på mange forskellige måder.
Her er nogle eksempler:

 • EU sælger mange varer og tjenesteydelser til andre lande.
  Samtidig køber det også ting fra andre lande.
  På den måde hjælper det med at holde gang i verdensøkonomien.
 • Det hjælper millioner af mennesker,
  som bor i fattigere lande uden for EU.
 • Det arbejder på at skabe en mere sikker verden,
  hvor folk behandles retfærdigt, og hvor der er respekt for loven.

Nye lande i EU


For at blive del af EU
skal et land:

 • være enig i
  alle EU's love og værdier
 • og arbejde for, at disse love og værdier
  bliver respekteret.

Enighed

Det kan godt tage lang tid.

Nogle lande arbejder nu på at komme med i EU.
Disse lande er:

 • Albanien
 • Nordmakedonien
 • Montenegro
 • Serbien
 • Tyrkiet

For at blive del af EU
skal disse lande arbejde
på at indføre alle love og værdier,
der gælder i EU.


Schengenområdet


EU skabte "Schengenområdet".

Schengenområdet er et område uden grænser.
Inden for dette område kan folk let og frit rejse mellem landene.
De behøver ikke stoppe ved grænsen og blive tjekket,
når de rejser fra ét land til et andet.

Takket være Schengenområdet er det nu lettere
at rejse for at arbejde eller holde ferie.

Schengenområdet blev skabt i 1985.
I dag er 22 af de 27 EU-lande
med i Schengenområdet.

Disse lande er:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Og 4 EU-lande uden for EU
er også med i Schengenområdet:

 • Island
 • Lichtenstein
 • Norge
 • Schweiz

Det betyder, at folk kan rejse frit og let
mellem disse lande.
På den måde er det lettere for folk at komme til disse lande
for at arbejde eller holde ferie.

Glade rejsende


Sprog i EU


I hvert EU-land
taler folk deres eget sprog.
EU beskytter folks ret
til at tale deres eget sprog.

Ordet 'hej' på forskellige sprog

Derfor skriver EU
alle vigtige oplysninger og dokumenter
på alle de sprog, folk taler i EU-landene:

 • bulgarsk
 • dansk
 • engelsk
 • estisk
 • finsk
 • fransk
 • græsk
 • hollandsk
 • irsk
 • italiensk
 • kroatisk
 • lettisk
 • litauisk
 • maltesisk
 • polsk
 • portugisisk
 • rumænsk
 • slovakisk
 • slovensk
 • spansk
 • svensk
 • tjekkisk
 • tysk
 • ungarsk

På den måde kan alle i EU
få vigtige oplysninger på deres eget sprog
og forstå dem.


EU-landenes sedler og mønter


De fleste EU-lande bruger samme sedler og
mønter.
De hedder "euro".
At bruge de samme penge hjælper landene
i EU med at gøre forretninger sammen.
For eksempel kan folk i Spanien
købe ting fra Belgien
let og uden ekstra omkostninger.
At bruge samme penge
gør det lettere at rejse,
købe ting online fra andre lande,
og det giver flere valgmuligheder.

Euroen bruges nu af 19 ud af de 27 EU-lande. Disse lande er:

  • Belgien
  • Cypern
  • Estland
  • Finland
  • Frankrig
  • Grækenland
  • Holland
  • Irland
  • Italien
  • Letland
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Μalta
  • Portugal
  • Slovakiet
  • Slovenien
  • Spanien
  • Tyskland
  • Østrig

  Europæiske penge


  Det europæiske flag


  Her er EU's flag

  EU's flag

  EU's flag er blåt
  og har en cirkel med guldstjerner.
  Det er et symbol på, at EU-landene
  er forenede og står sammen.


  Europahymnen


  Hvert land har en melodi,
  der fortæller om dets værdier og kultur som land.
  Det kaldes en "nationalmelodi".

  EU har også sin egen melodi.
  I 1985 valgte lederne
  i EU
  en melodi af en meget stor komponist
  som EU's melodi.

  Komponisten er Ludwig van Beethoven.

  Melodien viser, hvor vigtigt det er,
  at alle mennesker lever i fred og frihed
  og står sammen.
  EU tror på disse værdier,
  og derfor har det valgt denne melodi
  til at være Europahymnen.

  Symbol for at lytte til en melodi

  Du kan høre Europahymnen ved at klikke her.


  Forenet i mangfoldighed


  EU bruger mottoet "forenet i mangfoldighed"
  til at fortælle, hvad dets værdier er.

  At være forenet i mangfoldighed betyder, at:

  • folk i EU
   kan have forskellig kultur og tale forskellige sprog,
   men de står sammen
   og arbejder fredeligt sammen.
  • der er ikke noget forkert
   ved forskellige sprog og kulturer.
   Tværtimod.
   Folk fra forskellige kulturer
   kan lære mere af hinanden og arbejde godt sammen.

  Folk, der holder hinanden i hånden i en rundkreds


  Sådan fungerer EU


  EU har 3 centrale organer:

  • Europa-Kommissionen
   Folk i Europa-Kommissionen
   foreslår love for EU.

  Europa-Kommissionens symbol

  • Europa-Parlamentet
   Folk i Europa-Parlamentet
   vælges af alle i Europa
   til at arbejde for deres rettigheder.

  Europa-Parlamentets symbol

  • Rådet for Den Europæiske Union
   Folk, som træffer beslutninger
   i hvert EU-land,
   mødes og danner tilsammen
   Rådet for Den Europæiske Union.

  Rådet for Den Europæiske Unions symbol

  Dissee 3 organer er meget vigtige for EU.
  De arbejder tæt sammen for at gøre alting bedre i Europa:

  • Europa-Kommissionen laver lovforslag.
  • Europa-Parlamentet
   og Rådet for Den Europæiske Union
   taler om forslagene og beslutter, om de vil
   have dem i Europa.
  • Hvis de siger ja til, at en lov skal gælde i Europa,
   skal alle landene i EU
   arbejde for at lovene kommer til at gælde hos dem.

  Andre vigtige organer i EU er:

  • EU-Domstolen,
   der sikrer, at alle lovene fungerer rigtigt
   i EU.
  • Revisionsretten,
   der kontrollerer, om pengene i EU
   bliver brugt rigtigt.

  Der er også andre organer i EU,
  der laver vigtigt arbejde.
  For eksempel er der organer, som:

  • kontrollerer, om EU fungerer rigtigt
   og respekterer alle menneskers rettigheder.
  • offentliggør nyttige oplysninger
   om EU.
  • vælger de folk, som har, hvad der skal til
   for at arbejde for EU.
  • arbejder for alle europæeres rettigheder,
   f.eks. folk med et handicap, arbejdstagere og andre.

  En liste

  Alle disse organer arbejder for at sikre, at EU fungerer rigtigt til fordel for borgerne.


  Flere oplysninger


  Klik her, hvis du vil vide mere
  om EU på dit eget sprog

  Hvis du har spørgsmål om EU,
  kan du udfylde denne onlineformular.

  Hænder, der skriver på en laptop

   
  Back to top