Европейски съюз

Лесна за четене - Европейски съюз

Лесна за четене - Европейски съюз

Лесна за четене версия

Лесната за четене версия
е начин информацията да се направи
лесна за четене и разбиране
от всички.

Символ за „лесна за четене версия“

© Европейско лого на лесна за четене версия: Inclusion Europe. Повече информация на адрес: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Европейски съюз


Европейският съюз е група от 27 държави в Европа.
Тези държави се обединиха,
за да направят живота на хората по-добър, по-лесен и по-
безопасен.
Те се обединиха да работят заедно и да си помагат.

Карта на всички държави от Европейския съюз


Как започна Европейският съюз


Идеята за създаването на Европейския съюз идва
след двете големи войни в Европа.
Европейските държави разбират
че е по-добре да работят заедно,
отколкото да воюват помежду си.

Хора, които работят заедно

В началото само 6 държави в Европа
започват да работят заедно:

 • Белгия
 • Германия
 • Италия
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Франция

Скоро към тях се присъединяват все повече европейски държави
и създават Европейския съюз.

Днес 27 държави са част от Европейския съюз
Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Естония
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Хърватия
 • Чешка република
 • Швеция

 

През юни 2016 г. Обединеното кралство реши
да прекрати членството си в Европейския съюз.
И така, от 31 януари 2020 г. Обединеното кралство
вече не е част от Европейския съюз.

Карта на всички държави от Европейския съюз


Целите и ценностите на Европейския съюз


Всички държави, които са част от Европейския съюз работят заедно,
за да гарантират, че:

 • в Европа да има мир;
 • хората да живеят добре;
 • всеки да получава справедливо отношение и
  никой не се чувства изоставен;
 • езиците и културите на всички хора
  се уважават
 • европейската икономика е силна
  и държавите използват едни и същи пари,
  за да правят бизнес помежду си.
 

Списък

Държавите от Европейския съюз
споделят някои важни ценности.
Например, те работят, за да гарантират
равенство между хората и спазване на
техните права.


Мир в Европа


След създаването на Европейския съюз
не е имало войни между страните,
които са част от Европейския съюз.
Благодарение на Европейския съюз
всички държави в Европа работят мирно заедно.

През 2012 г. Европейският съюз спечели важна награда,
наречена Нобелова награда за мир.
Тази награда бе дадена на Европейския съюз
за усилията му за поддържането на мира в Европа.

Кръг от хора, които се държат за ръце

Символ на наградата за мир


Свободно движение


Европейският съюз улесни свободното придвижване на хората
от една държава в друга.
Те могат да живеят, да учат или да работят
в която и да е държава от Европейския съюз.
Например някой французин може да реши
да се премести да работи в Италия.
Или пък някой студент от Белгия може да отиде да учи
в университет в Гърция.

Щастливи пътешественици

Стоките, услугите и парите също могат да се движат свободно
между държавите от Европейския съюз.


Европейският съюз в света


Европейският съюз играе важна роля в света в много отношения.
Например:

 • Той продава много стоки и услуги на други страни. Освен това
  той купува стоки от други страни.
  По този начин той допринася за световната
  икономика.
 • Той помага на милиони хора,
  които живеят в по-бедни страни извън Европейския съюз.
 • Той се опитва да направи света едно по-сигурно място,
  където към хората се отнасят справедливо и законите се
  спазват.

Влизане в Европейския съюз


За да стане част от Европейския съюз,
дадена държава трябва:

 • да приеме всички закони и ценности
  на Европейския съюз.
 • да се грижи тези закони и ценности
  да се спазват.

Споразумение

Това може да отнеме много дълго време.

В момента Някои държави се опитват да станат част от
Европейския съюз.
Тези държави са:

 • Албания
 • Северна Македония
 • Сърбия
 • Турция
 • Черна гора

За да станат част от Европейския съюз,
тези държави трябва да положат усилия
всички закони и ценности на Европейския съюз
да се прилагат в тях.


Шенгенското пространство


Европейският съюз създаде Шенгенското пространство.

Шенгенското пространство е зона без граници.
Там хората могат да пътуват между държавите свободно и лесно.
Те не трябва да се подлагат на проверки,
когато преминават от една държава в друга.

Благодарение на Шенгенското пространство сега хората пътуват
по-лесно
по работа или като туристи.

Шенгенското пространство е създадено през 1985 г.
Днес 22 от 27-те държави от Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство.

Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Естония
 • Испания
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Чешка република
 • Швеция

Освен това 4 държави извън Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство:

 • Исландия
 • Лихтенщайн
 • Норвегия
 • Швейцария

Това означава, че хората могат да отидат свободно и лесно
от една от тези държави в друга.
По този начин хората по-лесно могат да посещават всяка от тези
държави като туристи или по работа.

Щастливи пътешественици


Езици на Европейския съюз


Във всяка държава от Европейския съюз
хората говорят на своя собствен език.
Европейският съюз защитава правото на хората
да общуват на собствения си език.

Думата „здравей“ на различни езици

Затова Европейският съюз
изготвя всички важни документи и информация
на всички езици, които хората говорят в държавите членки:

 • английски
 • български
 • гръцки
 • датски
 • естонски
 • ирландски
 • испански
 • италиански
 • латвийски
 • литовски
 • малтийски
 • немски
 • нидерландски
 • полски
 • португалски
 • румънски
 • словашки
 • словенски
 • унгарски
 • фински
 • френски
 • хърватски
 • чешки
 • шведски

По този начин всички хора в Европейския съюз
могат да получават важната информация на своя език
и да я разбират.


Валутата на Европейския съюз


Повечето държави от Европейския съюз
използват едни и същи пари.
Те се наричат "евро".
Използването на едни и същи пари помага на
държавите
от Европейския съюз да правят бизнес заедно
Например хора от Испания
могат да купуват стоки от Белгия
лесно и без допълнителни разходи.
Използването на едни и същи пари
улеснява хората да пътуват,
да купуват стоки онлайн от други държави
и да имат по-голям избор.

Днес 19 от 27-те страни в Европейския съюз използват еврото. Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Естония
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Финландия
 • Франция
 • Хърватия

Европейската валута


Европейското знаме


Това е знамето на Европейския съюз:

Знаме на Европейския съюз

Знамето на Европейския съюз е синьо
с кръг от златни звезди.
Това е символ, който показва, че държавите от
Европейския съюз
са обединени и се подкрепят взаимно.


Европейският химн


Всяка държава има мелодия,
която отразява нейните ценности и култура.
Тази мелодия се нарича "химн".

Европейският съюз също има свой химн.
През 1985 г. хората, които вземат решенията
в Европейския съюз,
избраха една мелодия на много значим композитор
за химн на Европейския съюз.

Този композитор се казва Лудвиг ван Бетховен.

Мелодията показва колко е важно
всички хора да са свободни, да живеят в мир
и да се подкрепят взаимно.
Европейският съюз вярва в тези ценности
и затова е избрал тази мелодия
за свой химн.

Символ за слушане на мелодия

Ако искате да чуете химна на Европейския съюз, щракнете тук.


Единство в многообразието


Европейският съюз използва израза единство в многообразието,
за да представи своите ценности.

Единство в многообразието означава, че:

 • хората в Европейския съюз
  може да имат различна култура или език,
  но се подкрепят взаимно
  и работят мирно заедно.
 • няма нищо лошо
  в това езиците и културите да се различават.
  Точно обратното.
  Хората с различни култури
  могат да научат повече неща едни от други и да
  работят добре заедно.

Кръг от хора, които се държат за


Как функционира Европейският съюз


В Европейския съюз има 3 основни органа:

 • Европейската комисия
  Работещите в Европейската комисия
  предлагат законите за Европейския съюз.

Символ на Европейската комисия

 • Европейският парламент
  Работещите в Европейския парламент
  се избират от всички хора в
  Европа
  за да защитават правата им.

Символ на Европейския парламент

 • Съветът на Европейския съюз
  Хората, които вземат решенията
  във всяка държава от Европейския съюз,
  се събират в
  Съвета на Европейския съюз.

Символ на Съвета на Европейския съюз

Тези 3 органа са много важни за Европейския съюз.
Те работят в тясно сътрудничество, за да се подобри животът в
Европа.

 • Европейската комисия предлага закони.
 • Европейският парламент
  и Съветът на Европейския съюз
  обсъждат тези закони и решават дали тези закони
  ще се прилагат в Европа.
 • Ако решат, че даден закон ще се прилага в Европа,
  всички държави от Европейския съюз
  трябва да работят за прилагането на този закон.

Други важни органи на Европейския съюз са:

 • Съдът на Европейския съюз
  който гарантира, че всички закони се прилагат правилно
  в Европейския съюз;
 • Сметната палата
  която проверява дали парите на Европейския съюз
  се изразходват правилно.

Европейският съюз има и други органи,
които изпълняват важни задачи.
Например има органи, които:

 • проверяват дали Европейският съюз работи според правилата
  и спазва правата на всички хора;
 • публикуват важна информация
  за Европейския съюз;
 • избират хората, които притежават необходимите
  умения,
  за да работят за Европейския съюз;
 • отстояват правата на всички хора в Европа,
  като например на хората с увреждания, на работниците и
  други.

Списък

Всички тези органи работят заедно, за да може Европейският съюз да е от полза за хората.


За повече информация


Щракнете тук за повече
информация
за Европейския съюз на Вашия език.

Ако имате въпроси за Европейския съюз,
можете да попълните този онлайн формуляр.

Ръце, които пишат на лаптоп

 
Back to top