Europeiska Unionen

Länder

Länder

EU har inte alltid varit så stort som det är idag. När det europeiska ekonomiska samarbetet inleddes 1951 var det bara Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland som var med.

Men med tiden har allt fler länder bestämt sig för att gå med. EU har nu 27 medlemsländer. Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020.

EU:s 27 medlemsländer

I bokstavsordning
Efter anslutningsår
Anslutningsår Länder

1 januari 1958

Belgien
  Frankrike
  Italien
  Luxemburg
  Nederländerna
  Tyskland
1 januari 1973 Danmark
  Irland
  Storbritannien (lämnade EU den 31 januari 2020)

1 januari 1981

Grekland
1 januari 1986 Portugal
  Spanien
1 januari 1995 Finland
  Sverige
  Österrike
1 maj 2004 Cypern
  Estland
  Lettland
  Litauen
  Malta
  Polen
  Slovakien
  Slovenien
  Tjeckien
  Ungern
1 januari 2007 Bulgarien
  Rumänien
1 juli 2013 Kroatien

Alla EU-länder i korthet

Länder som använder euron

Euron (€) är officiell valuta i 19 av de 27 EU-länderna. Tillsammans bildar euroländerna det så kallade euroområdet.

Vilka länder har infört euron?

Det gränsfria Schengenområdet

Schengenområdet är en av EU:s största landvinningar. Det är ett område utan inre gränser där EU-medborgare och många andra medborgare, företagare och turister kan röra sig fritt, utan några gränskontroller. Sedan 1985 har området gradvis fått fler medlemmar och omfattar i dag nästan alla EU-länder och några associerade länder utanför EU.

Samtidigt som Schengenländerna har avskaffat gränserna mellan varandra har de också skärpt kontrollerna vid de gemensamma yttre gränserna för att garantera säkerheten för personer som bor eller reser i Schengenområdet.

Länder som ingår i Schengenområdet

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Island
 • Italien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Läs mer om Schengenområdet

Att bli medlem i EU

Att bli EU-medlem är ett komplicerat förfarande som tar lång tid. När det ansökande landet väl uppfyller villkoren för medlemskap måste det införa EU:s lagstiftning på alla områden.

Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan ansöka om att gå med i EU. De här villkoren kallas Köpenhamnskriterierna. Landet ska bland annat ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron.

Ett land som vill gå med i EU skickar en medlemsansökan till ministerrådet, som ber kommissionen att bedöma om landet klarar att uppfylla villkoren för medlemskap. Om kommissionen ställer sig positiv måste rådet sedan enas om ett förhandlingsmandat. Medlemskapsförhandlingarna inleds därefter formellt. Man behandlar ett område i taget.

På grund av den enorma mängd EU-regler som kandidatländerna måste anta som nationell lag, tar det lång tid att avsluta förhandlingarna. Kandidatländerna får ekonomiskt, administrativt och tekniskt stöd under den här föranslutningsperioden.

Kandidatländer

Dessa länder håller på att införliva EU:s lagstiftning i sin nationella lagstiftning:

Potentiella kandidländer

De potentiella kandidatländerna uppfyller ännu inte villkoren för EU-medlemskap:

 • Bosnien och Hercegovina
 • Kosovo*
  *Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Läs mer om EU:s utvidgning

Andra europeiska länder

Karta

Back to top