Evropska unija

Države

Države

Evropska unija ni bila vedno tako velika. Gospodarsko sodelovanje evropskih držav je na začetku, leta 1951, obsegalo samo šest držav: Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko.

Sčasoma se je Uniji pridružilo čedalje več držav. Unija se je razširila na sedanjih 27 držav članic. Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz Evropske unije.

27 držav članic EU

Po abecednem redu
Po letu vstopa
Leto vstopa Država

01/01/1958

Belgija
  Francija
  Italija
  Luksemburg
  Nemčija
  Nizozemska
01/01/1973 Danska
  Irska
  Združeno kraljestvo (31. januarja 2020 izstopilo iz Evropske unije)

01/01/1981

Grčija
01/01/1986 Portugalska
  Španija
01/01/1995 Avstrija
  Finska
  Švedska
01/05/2004 Ciper
  Češka
  Estonija
  Latvija
  Litva
  Madžarska
  Malta
  Poljska
  Slovaška
  Slovenija
01/01/2007 Bolgarija
  Romunija
01/07/2013 Hrvaška

Države članice EU na kratko

Države, ki uporabljajo evro

Evro (€) je uradna valuta 19 od skupaj 27 držav članic EU. To so države evrskega območja.

Katere države uporabljajo evro?

Članice schengenskega območja brez meja

Schengensko območje je med največjimi dosežki EU. To je območje brez notranjih meja, v katerem lahko državljani EU, številni nedržavljani EU, poslovneži in turisti prosto potujejo brez mejnih kontrol. Od leta 1985 se je postopno povečevalo in danes obsega skoraj vse države EU ter nekatere pridružene države zunaj EU.

Z odpravo notranjih meja so države v skladu s schengenskimi pravili okrepile kontrole na skupnih zunanjih mejah, da bi zagotovile varnost vseh, ki živijo ali potujejo v schengenskem območju.

Seznam držav schengenskega območja

 • Avstrija
 • Belgija
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francija
 • Grčija
 • Islandija
 • Italija
 • Latvija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nemčija
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Poljska
 • Portugalska
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska
 • Švica

Več o schengenskem območju

Pridružitev EU

Postopek za članstvo v EU je zapleten in dolgotrajen. Ko država kandidatka izpolni pogoje za članstvo, mora na vseh področjih izvajati pravila in predpise EU.

Država, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, lahko predloži prošnjo za članstvo. Ti pogoji, t. i. københavnska merila, zajemajo tržno gospodarstvo, demokracijo in pravno državo ter izvajanje celotne zakonodaje EU, vključno z enotno valuto.

Država, ki se želi pridružiti EU, prošnjo predloži Svetu, ki Evropsko komisijo prosi za pripravo uradnega mnenja. Komisija oceni sposobnost države prosilke glede izpolnjevanja københavnskih meril. Če je mnenje Komisije pozitivno, Svet odloči o pogajalskih pooblastilih. Nato se začnejo uradna pogajanja na posameznih področjih.

Zaradi obsežnega prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo so pogajanja zelo dolgotrajna. EU državam kandidatkam v predpristopnem obdobju zagotavlja finančno, administrativno in tehnično pomoč.

Države kandidatke

To so države, ki so v postopku prenosa (oziroma vključevanja) zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo:

Potencialne kandidatke

Potencialne kandidatke še ne izpolnjujejo zahtev za članstvo v EU:

 • Bosna in Hercegovina
 • Kosovo*
  * To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Več o širitvi

Druge evropske države

Zemljevid

Back to top