Európska únia

Štáty

Štáty

EÚ nebola vždy taká veľká ako dnes. Prvými európskymi krajinami, ktoré sa v roku 1951 zapojili do hospodárskej spolupráce, boli Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko.

Do tejto spolupráce sa počas nasledujúcich rokov rozhodli zapojiť aj ďalšie krajiny. V Únii je v súčasnosti 27 krajín EÚ. Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020.

27 členských štátov EÚ

Abecedné poradie
Podľa roku pristúpenia
Rok pristúpenia Krajiny

1. 1. 1958

Belgicko
  Francúzsko
  Holandsko
  Luxembursko
  Nemecko
  Taliansko
1. 1. 1973 Dánsko
  Írsko
  Spojené kráľovstvo (vystúpilo 31. januára 2020)

1. 1. 1981

Grécko
1. 1. 1986 Portugalsko
  Španielsko
1. 1. 1995 Fínsko
  Rakúsko
  Švédsko
1. 5. 2004 Cyprus
  Česko
  Estónsko
  Litva
  Lotyšsko
  Maďarsko
  Malta
  Poľsko
  Slovensko
  Slovinsko
1. 1. 2007 Bulharsko
  Rumunsko
1. 7. 2013 Chorvátsko

Všetky členské štáty EÚ v skratke

Krajiny, ktoré používajú euro

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 27 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna.

Ktoré krajiny používajú euro?

Členovia schengenského priestoru bez hraníc

Schengenský priestor je jedným z najväčších úspechov EÚ. Je to priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom sa občania EÚ, mnohí štátni príslušníci tretích krajín, podnikatelia a turisti môžu voľne pohybovať bez toho, aby boli kontrolovaní na hraniciach. Od roku 1985 sa postupne rozširoval a dnes zahŕňa takmer všetky štáty EÚ a niekoľko pridružených krajín mimo EÚ.

Členské krajiny zrušili svoje vnútorné hranice, no sprísnili kontroly na spoločných vonkajších hraniciach na základe schengenských pravidiel, aby sa zaistila bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v rámci schengenského priestoru.

Zoznam členských krajín schengenského priestoru

 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Island
 • Lotyšsko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Nemecko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Taliansko

Viac o schengenskom priestore

Pristúpenie k EÚ

Vstup do EÚ je dlhodobý a zložitý proces. Po tom, ako žiadateľská krajina splní predpoklady členstva, musí prevziať všetky právne predpisy EÚ.

Ktorákoľvek európska krajina, ktorá spĺňa určité podmienky, môže požiadať o členstvo v EÚ. Tieto požiadavky sú známe ako kodanské kritériá a zahŕňajú trhové hospodárstvo, stabilnú demokraciu, princípy právneho štátu, prevzatie právnych predpisov EÚ a prijatie spoločnej meny euro.

Krajina, ktorá chce pristúpiť k EÚ, predloží Rade žiadosť o členstvo. Rada následne požiada Komisiu o posúdenie schopnosti žiadajúcej krajiny splniť kodanské kritériá. Ak je vyjadrenie Komisie kladné, Rada sa dohodne na rokovacom mandáte. S danou krajinou sa potom otvoria formálne prístupové rokovania, ktoré sa vedú podľa jednotlivých oblastí, tzv. kapitol.

Nakoľko je rozsah legislatívy, ktorú musí každá kandidátska krajina zapracovať do svojho právneho poriadku, mimoriadne široký, rokovania si vyžadujú dlhý čas. Počas tohto predvstupového obdobia EÚ poskytuje kandidátskym štátom finančnú, administratívnu a technickú pomoc.

Kandidátske krajiny

Tieto krajiny sú v procese „transponovania“ (resp. integrácie) právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov:

Potenciálne kandidátske krajiny

Potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky EÚ na členstvo:

 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo*
  * Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Viac o rozširovaní

Iné európske štáty

Mapa

Back to top