European Union website, the official EU website

Štáty


Členské krajiny EÚ (rok pristúpenia)

Európska únia má 28 členských krajín:

Na ceste k členstvu v EÚ

Kandidátske krajiny

Potenciálne kandidátske krajiny

  • Kosovo *
    * Týmto označením nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto krajiny, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova

Pristúpenie k EÚ

Vstup do EÚ je dlhodobý a zložitý proces. Po tom, ako žiadateľská krajina splní predpoklady členstva, musí prevziať všetky právne predpisy EÚ.

 

Mapa