Uniunea Europeană

Ţări

Brexit: Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din această calitate continuă să se aplice integral.

Informații suplimentare

UE nu a avut întotdeauna dimensiunile pe care le are astăzi. Când s-au pus bazele cooperării economice la nivel european, în anul 1951, țările participante au fost Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

De-a lungul timpului, tot mai multe țări au hotărât să adere. În prezent, Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre.

Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene

În ordine alfabetică
După anul aderării
Anul aderării Țări

1.1.1958

Belgia
  Franța
  Germania
  Italia
  Luxemburg
  Țările de Jos
1.1.1973 Danemarca
  Irlanda
  Regatul Unit

1.1.1981

Grecia
1.1.1986 Portugalia
  Spania
1.1.1995 Austria
  Finlanda
  Suedia
1.5.2004 Cehia
  Cipru
  Estonia
  Letonia
  Lituania
  Malta
  Polonia
  Slovacia
  Slovenia
  Ungaria
1.1.2007 Bulgaria
  România
1.7.2013 Croația

Toate statele membre ale UE pe scurt

Țări care folosesc moneda euro

Euro (€) este moneda oficială a 19 din cele 28 de state membre ale UE. Aceste țări formează așa-numita zonă euro.

Ce țări utilizează moneda euro?

Țările membre ale spațiului fără frontiere interne (Schengen)

Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Este un spațiu fără frontiere interne, în care oamenii pot călători liber, în interes personal sau profesional, fără a fi supuși unor controale la frontieră. Începând cu anul 1985, acest spațiu a crescut treptat și cuprinde, în prezent, aproape toate statele membre ale UE, precum și câteva țări terțe asociate.

Odată cu eliminarea frontierelor interne, statele Schengen au înăsprit controalele la frontierele externe comune, pe baza normelor Schengen, pentru a garanta securitatea persoanelor care trăiesc sau călătoresc în acest spațiu.

Lista țărilor din spațiul Schengen

 • Austria
 • Belgia
 • Cehia
 • Danemarca
 • Elveția
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Germania
 • Grecia
 • Islanda
 • Italia
 • Letonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portugalia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Suedia
 • Țările de Jos
 • Ungaria

Mai multe despre spațiul Schengen

Aderarea la UE

Calitatea de stat membru al UE nu se poate obține de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Odată îndeplinite condițiile de aderare, țările candidate trebuie să aplice legislația europeană în toate domeniile.

Orice țară care îndeplinește condițiile de aderare își poate depune candidatura. Cunoscute sub denumirea de „criteriile de la Copenhaga”, aceste condiții includ existența economiei de piață, a unei democrații stabile, a statului de drept, precum și acceptarea legislației UE, inclusiv a celei referitoare la moneda euro.

O țară care dorește să adere la UE înaintează o cerere Consiliului, iar acesta îi solicită Comisiei Europene să evalueze capacitatea statului candidat de a îndeplini criteriile de la Copenhaga. Dacă avizul Comisiei este favorabil, Consiliul trebuie să convină asupra unui mandat de negociere. Ulterior, se deschid negocieri oficiale pentru fiecare capitol de aderare în parte.

Întrucât volumul reglementărilor europene pe care fiecare țară candidată trebuie să le transpună în legislația națională este foarte mare, negocierile se derulează pe o perioadă lungă de timp. Țările candidate beneficiază de sprijin financiar, administrativ și tehnic pe durata perioadei de preaderare.

Țări candidate

Următoarele țări sunt în plin proces de transpunere (sau integrare) a legislației UE în legislația națională:

Țări potențial candidate

Țările potențial candidate încă nu îndeplinesc cerințele pentru aderarea la UE:

 • Bosnia și Herțegovina
 • Kosovo*
  * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Mai multe despre extinderea UE

Alte țări europene

Hartă

Back to top