European Union website, the official EU website

Ţări


Țările membre UE (anul aderării)

Uniunea Europeană are 28 de state membre:

Procesul de aderare la UE

Ţări candidate

Ţări potenţial candidate

  • Kosovo *
    * Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/99 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo

Aderarea la UE

Calitatea de stat membru al UE nu se poate obţine de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Odată îndeplinite condiţiile de aderare, ţările candidate trebuie să aplice legislaţia europeană în toate domeniile.

 

Hartă