Unia Europejska

Kraje

Kraje

UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Z czasem coraz więcej krajów podejmowało decyzję o przystąpieniu. Obecnie Unia liczy 27 państw członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r.

27 państw członkowskich UE

Alfabetycznie
Chronologicznie
Rok przystąpienia Kraje UE

01/01/1958

Belgia
  Francja
  Holandia
  Luksemburg
  Niemcy
  Włochy
01/01/1973 Dania
  Irlandia
  Wielka Brytania (data wystąpienia z UE: 31 stycznia 2020 r.)

01/01/1981

Grecja
01/01/1986 Hiszpania
  Portugalia
01/01/1995 Austria
  Finlandia
  Szwecja
01/05/2004 Cypr
  Czechy
  Estonia
  Litwa
  Łotwa
  Malta
  Polska
  Słowacja
  Słowenia
  Węgry
01/01/2007 Bułgaria
  Rumunia
01/07/2013 Chorwacja

Kraje UE w skrócie

Kraje, w których używa się euro

Euro (€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. Państwa, które przyjęły euro jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro.

W których krajach walutą jest euro?

Członkowie strefy Schengen

Utworzenie strefy Schengen jest jednym z największych osiągnięć UE. Jest to obszar, na którym zniesiono granice wewnętrzne oraz kontrole graniczne i w obrębie którego obywatele, w tym również krajów spoza UE, biznesmeni i turyści mogą swobodnie podróżować. Od 1985 r. obszar ten stopniowo rozszerzał się i obejmuje obecnie prawie wszystkie państwa członkowskie UE oraz kilka krajów powiązanych, nienależących do UE.

Kraje należące do strefy Schengen zniosły granice wewnętrzne, ale równocześnie wzmocniły kontrole na wspólnej granicy zewnętrznej, zgodnie z przepisami dotyczącymi tej strefy i mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym w strefie Schengen lub podróżującym w jej obrębie.

Kraje strefy Schengen

 • Austria
 • Belgia
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Włochy

Więcej informacji na temat strefy Schengen

Przystąpienie do UE

Przystąpienie do UE to skomplikowany proces, który wymaga czasu. Kiedy państwo zgłaszające swoją kandydaturę spełni warunki członkostwa, musi wprowadzić unijne przepisy we wszystkich wymaganych obszarach.

O członkostwo w UE ubiegać się może każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa. Są to tak zwane kryteria kopenhaskie, czyli gospodarka wolnorynkowa, stabilna demokracja oraz rządy prawa, jak również przyjęcie przepisów prawnych UE, w tym dotyczących euro.

Kraj zainteresowany przystąpieniem do UE musi zgłosić wniosek do Rady, która następnie zwraca się do Komisji o dokonanie oceny zdolności kandydata do spełnienia kryteriów kopenhaskich. Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna, Rada musi przyjąć mandat negocjacyjny. Wtedy następuje formalne otwarcie negocjacji, które prowadzone są w poszczególnych obszarach tematycznych.

Z uwagi na ogromną ilość unijnych przepisów, które każde państwo musi wdrożyć do prawa krajowego, proces negocjacji wymaga dużo czasu. W okresie przedakcesyjnym kraje kandydujące otrzymują pomoc finansową, administracyjną i techniczną.

Kraje kandydujące

Są to kraje, w których trwa proces transpozycji, czyli włączania przepisów UE do prawa krajowego:

Potencjalne kraje kandydujące

Są to kraje, które jeszcze nie spełniają kryteriów członkostwa w UE:

 • Bośnia i Hercegowina
 • Kosowo*
  *Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Więcej informacji na temat rozwoju UE

Inne kraje europejskie

Mapa

Back to top