Europese Unie

Landen

Landen

De EU is niet altijd zo groot geweest als nu. Bij het begin van de economische samenwerking in 1951 deden alleen België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland mee.

Geleidelijk zijn er meer landen bijgekomen. De EU bestaat momenteel uit 27 landen. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de Europese Unie.

27 lidstaten van de EU

Op alfabetische volgorde
Op jaar van toetreding
Jaar van toetreding Landen

01-01-1958

België
  Duitsland
  Frankrijk
  Italië
  Luxemburg
  Nederland
1-1-1973 Denemarken
  Ierland
  Verenigd Koninkrijk (geen EU-lid meer sinds 31 januari 2020)

1-1-1981

Griekenland
1-1-1986 Portugal
  Spanje
1-1-1995 Finland
  Oostenrijk
  Zweden
1-5-2004 Cyprus
  Estland
  Hongarije
  Letland
  Litouwen
  Malta
  Polen
  Slovenië
  Slowakije
  Tsjechië
1-1-2007 Bulgarije
  Roemenië
1-7-2013 Kroatië

Alle EU-lidstaten in het kort

Landen die de euro gebruiken

De euro (€) is de officiële valuta van 19 van de 27 EU-landen. Deze landen vormen samen de eurozone.

Waar wordt de euro gebruikt?

Schengengebied zonder binnengrenzen

Het Schengengebied is een van de grootste prestaties van de EU. Het is een gebied zonder binnengrenzen, waarbinnen zakenlui en toeristen, ook velen van buiten de EU, vrij kunnen rondreizen zonder grenscontroles. Het bestaat sinds 1985 en is geleidelijk gegroeid. Tegenwoordig bestaat het uit bijna alle EU-landen en enkele landen buiten de EU.

Voor de veiligheid van personen die in het Schengengebied wonen en reizen, is de veiligheid aan de gemeenschappelijke buitengrenzen van het gebied juist versterkt.

Lijst van landen in het Schengengebied

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • IJsland
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden
 • Zwitserland

Meer over het Schengengebied

Lid worden van de EU

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen, en daarna moet het alle regels en wetten van de EU omzetten.

Ieder land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap kan een aanvraag indienen. Die voorwaarden staan bekend als de "criteria van Kopenhagen" en omvatten een vrije markteconomie, een stabiele democratie en rechtsstaat, en instemming met alle wetten en regels van de EU, inclusief de euro.

Een land dat wil toetreden, moet het lidmaatschap aanvragen bij de Raad, die op zijn beurt de Commissie vraagt om na te gaan of de kandidaat aan alle criteria van Kopenhagen voldoet. Geeft de Commissie een positief advies, dan moet de Raad het eens worden over een onderhandelingsmandaat. Daarna gaan de formele onderhandelingen over ieder onderwerp afzonderlijk van start.

Omdat iedere kandidaat-lidstaat zoveel EU-regels moet omzetten in nationale wetgeving, kunnen de onderhandelingen erg lang duren. De landen krijgen wel financiële, administratieve en technische steun in die zogenaamde pretoetredingsperiode.

Kandidaat-lidstaten

Deze landen zijn bezig de EU-wetgeving om te zetten (oftewel te integreren) in nationale wetgeving:

Potentiële kandidaat-lidstaten

Potentiële kandidaat-lidstaten voldoen nog niet aan de voorwaarden voor het EU-lidmaatschap:

 • Bosnië en Herzegovina
 • Kosovo*
  * Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Meer over uitbreiding van de EU

Europese landen buiten de EU

Kaart

Back to top