European Union website, the official EU website

Landen


EU-landen (toetredingsjaar)

De volgende 28 landen zijn lid van de Europese Unie:

Op weg naar het EU-lidmaatschap

Kandidaat-lidstaten

Potentiële kandidaat-lidstaten

  • Kosovo *
    * Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Hoe wordt een land lid van de EU?

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen, en daarna moet het land alle regels en wetten van de EU omzetten.

 

Kaart