Unjoni Ewropea

Pajjiżi

Pajjiżi

L-UE ma kinitx kbira daqs kemm hi kbira llum. Meta l-pajjiżi Ewropej bdew jikkooperaw b'mod ekonomiku fl-1951, kienu qed jipparteċipaw biss il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u n-Netherlands.

Maż-żmien, aktar u aktar pajjiżi ddeċidew li jissieħbu.Bħalissa fl-Unjoni hemm 27 pajjiż tal-UE. Ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta’ Jannar 2020.

27 pajjiż membru tal-UE

Skont l-ordni Alfabetika
 
Skont is-sena tad-dħul
Sena tad-dħul Pajjiżi

01/01/1958

Il-Belġju
  Franza
  Il-Ġermanja
  L-Italja
  Il-Lussemburgu
  In-Netherlands
01/01/1973 Id-Danimarka
  L-Irlanda
  Ir-Renju Unit (ħareġ fil-31 ta’ Jannar 2020)

01/01/1981

Il-Ġreċja
01/01/1986 Il-Portugall
  Spanja
01/01/1995 L-Awstrija
  Il-Finlandja
  L-Isvezja
01/05/2004 Iċ-Ċekja
  Ċipru
  L-Estonja
  Il-Latvja
  Il-Litwanja
  Malta
  Il-Polonja
  Is-Slovakkja
  Is-Slovenja
  L-Ungerija
01/01/2007 Il-Bulgarija
  Ir-Rumanija
01/07/2013 Il-Kroazja

Il-pajjiżi kollha tal-UE fil-qosor

Pajjiżi li jużaw l-ewro

L-ewro (€) hu l-munita uffiċjali ta' 19 minn 27 pajjiż membru tal-UE. Dawn il-pajjiżi huma magħrufa kollettivament bħala ż-żona tal-ewro.

Liema pajjiżi jużaw l-ewro?

Membri taż-żona mingħajr fruntieri ta’ Schengen

Iż-Żona Schengen hi waħda mill-akbar kisbiet tal-UE. Hi żona mingħajr fruntieri interni, żona li fiha ċ-ċittadini, bosta ċittadini mhux tal-UE, negozjanti u turisti jistgħu jiċċirkulaw b’mod ħieles mingħajr ma jkunu suġġetti għal iċċekkjar mal-fruntieri. Mill-1985 'l hawn, din iż-żona kompliet tikber gradwalment u llum il-ġurnata tkopri kważi l-Istati kollha tal-UE u xi pajjiżi assoċjati li mhux tal-UE.

Huma u jabolixxu l-fruntieri interni tagħhom, l-Istati ta’ Schengen issikkaw ukoll il-kontrolli mal-fruntiera esterna komuni tagħhom abbażi tar-regoli ta’ Schengen biex jiżguraw is-sigurtà ta’ dawk li jgħixu jew jivvjaġġaw fiż-Żona Schengen.

Lista ta’ pajjiżi fiż-Żona Schengen

 • L-Awstrija
 • Il-Belġju
 • Iċ-Ċekja
 • Id-Danimarka
 • L-Estonja
 • Il-Finlandja
 • Franza
 • Il-Ġermanja
 • Il-Ġreċja
 • L-Italja
 • L-Iżlanda
 • L-Iżvezja
 • L-Iżvizzera
 • Il-Latvja
 • Il-Liechtenstein
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Malta
 • In-Netherlands
 • In-Norveġja
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • Is-Slovakkja
 • Is-Slovenja
 • Spanja
 • L-Ungerija

Aktar dwar iż-żona Schengen

Sħubija mal-UE

Biex issir membru tal-UE trid tgħaddi minn proċedura kumplessa li ma ssirx f’daqqa waħda. Ladarba l-pajjiż applikant jilħaq il-kundizzjonijiet għas-sħubija, għandu jimplimenta r-regoli u r-regolamenti tal-UE fl-oqsma kollha.

Kwalunkwe pajjiż li jissodisfa l-kundizzjonijiet għas-sħubija jista' japplika. Dawn il-kundizzjonijiet huma magħrufa bħala l-"kriterji ta' Kopenħagen" u jinkludu ekonomija ta' suq ħieles, demokrazija stabbli u stat tad-dritt, u l-aċċettazzjoni tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE, inkluż l-ewro.

Pajjiż li jixtieq jissieħeb mal-UE jissottometti applikazzjoni lill-Kunsill, li jistaqsi lill-Kummissjoni biex tevalwa l-kapaċità tal-applikant biex jilħaq il-kriterji ta' Kopenħagen. Jekk il-Kummissjoni toħroġ opinjoni pożittiva, il-Kunsill imbagħad irid jaqbel fuq mandat ta' negozjar. In-negozjati mbagħad jinfetħu formalment fuq bażi ta' suġġett suġġett.

Minħabba l-volum kbir tar-regoli u r-regolamenti tal-UE li kull pajjiż kandidat għandu jadotta bħala liġi nazzjonali, in-negozjati jieħdu ħafna żmien. Il-kandidati huma appoġġati finanzjarjament, amministrattivament u teknikament matul dan il-perjodu ta' qabel l-adeżjoni.

Pajjiżi kandidati

Dawn il-pajjiżi huma fil-proċess ta’ “traspożizzjoni” (jew ta’ integrazzjoni) tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali:

Kandidati potenzjali

Pajjiżi kandidati potenzjali li għadhom ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għas-sħubija tal-UE:

 • Il-Bożnja-Ħerzegovina
 • Il-Kosovo*
  * Din id-deżinjazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hi konformi mal-UNSCR 1244/99 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

Aktar dwar it-tkabbir

Pajjiżi Ewropej oħrajn

Mappa

Back to top