Európai Unió

Országok

Országok

Az EU nem volt mindig akkora, mint most. Amikor az európai országok gazdasági együttműködése 1951-ben megkezdődött, abban még csak Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia vett részt.

Idővel egyre több ország döntött a csatlakozás mellett. Az EU jelenleg 27 tagállamból áll. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.

Az EU 27 tagállama

Ábécésorrendben
 
Csatlakozás időpontja
Csatlakozás időpontja Országok

1958/01/01

Belgium
  Franciaország
  Hollandia
  Luxemburg
  Németország
  Olaszország
1973/01/01 Dánia
  Egyesült Királyság (2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból)
  Írország

1981/01/01

Görögország
1986/01/01 Portugália
  Spanyolország
1995/01/01 Ausztria
  Finnország
  Svédország
2004/05/01 Ciprus
  Csehország
  Észtország
  Lengyelország
  Lettország
  Litvánia
  Magyarország
  Málta
  Szlovákia
  Szlovénia
2007/01/01 Bulgária
  Románia
2013/07/01 Horvátország

Az egyes uniós tagállamokról röviden

Az euróövezeti országok

Az euró (€) a 27 uniós tagállamból 19-nek a hivatalos pénzneme. Ezek az országok alkotják az euróövezetet.

Mely országok használják az eurót?

A belső határok nélküli schengeni térség országai

A schengeni térség az EU egyik legjelentősebb vívmánya. Belső határok nélküli övezet, ahol az uniós tagállamok és más országok polgárai, köztük üzletemberek és turisták szabadon mozoghatnak, anélkül, hogy határellenőrzésen kellene átesniük. A térség 1985 óta fokozatosan bővül, és ma már csaknem valamennyi uniós tagállam és néhány nem uniós társult ország is a tagja.

A schengeni államok, miközben belső határaikat eltörölték, a schengeni szabályok alapján megszigorították az ellenőrzést külső határaik mentén, hogy biztosítsák a schengeni térségben élők és az odautazók védelmét.

A schengeni térségbe tartozó országok listája

 • Ausztria
 • Belgium
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Izland
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Németország
 • Norvégia
 • Olaszország
 • Portugália
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Svédország

További információk a schengeni térségről

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Az EU-hoz történő csatlakozás nem egyik napról a másikra történik: összetett folyamatról van szó. A tagság feltételeit teljesítő, csatlakozni kívánó országnak valamennyi területen alkalmaznia kell az uniós jogszabályokat.

Mindazok az országok a felvételüket kérhetik az EU-ba, amelyek teljesítik a tagság feltételeit. Ezen feltételek, vagyis az ún. koppenhágai kritériumok közé tartozik a szabad piacgazdaság, stabil demokrácia és jogállamiság megléte, valamint hogy a csatlakozni kívánó ország elfogadja az uniós jogszabályokat, ideértve az euróra vonatkozó feltételeket is.

A csatlakozni kívánó országnak be kell nyújtania csatlakozási kérelmét a Tanácshoz. A Tanács ezután felkéri a Bizottságot, hogy értékelje ki, milyen mértékben tudja teljesíteni az adott ország a koppenhágai kritériumokat. Kedvező vélemény esetén a Tanácsnak döntést kell hoznia tárgyalási meghatalmazás kiadásáról. Ezután hivatalosan is megkezdődnek a tárgyalások, melyek során külön fejezetekbe rendezve vitatják meg a különböző témákat.

A tárgyalások időigényesek, mert a tagjelölt országoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe az uniós jogszabályok sokaságát. A csatlakozás előtti időszak alatt az EU pénzügyi, adminisztratív és technikai segítséget nyújt ezeknek az országoknak.

Tagjelölt országok

Az alább felsorolt országok jelenleg „ültetik át” (azaz integrálják) az uniós jogszabályokat nemzeti jogrendjükbe:

Potenciális tagjelöltek

A potenciális tagjelölt országok még nem teljesítik az uniós tagsággal járó követelményeket:

 • Bosznia-Hercegovina
 • Koszovó*
  * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

További információk a bővítésről

Egyéb európai országok

Térkép

Back to top