Europska unija

Zemlje

Zemlje

EU nije uvijek bio ovako velik kao danas. Kad su 1951. europske zemlje započele gospodarsku suradnju, samo su Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Luksemburg i Nizozemska bile u to uključene.

S vremenom je sve više zemalja odlučilo sudjelovati. Unija trenutačno ima 27 država članica. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 31. siječnja 2020.

27 država članica Europske unije

Abecednim redoslijedom
 
Prema godini pristupanja
Godina pristupanja Zemlje

1.1.1958.

Belgija
  Francuska
  Italija
  Luksemburg
  Nizozemska
  Njemačka
1.1.1973. Danska
  Irska
  Ujedinjena Kraljevina (istupila 31. siječnja 2020.)

1.1.1981.

Grčka
1.1.1986. Portugal
  Španjolska
1.1.1995. Austrija
  Finska
  Švedska
1.5.2004. Cipar
  Češka
  Estonija
  Latvija
  Litva
  Mađarska
  Malta
  Poljska
  Slovačka
  Slovenija
1.1.2007. Bugarska
  Rumunjska
1.7.2013. Hrvatska

Ukratko o svim državama članicama EU-a

Države u kojima se upotrebljava euro

Euro (€) je službena valuta u 19 od 27 država članica. Te države zajedno čine europodručje.

U kojim se državama upotrebljava euro?

Članice schengenskog područja bez granica

Schengensko područje jedno je od najvećih postignuća EU-a. To je područje bez unutarnjih granica, područje u kojem se građani, državljani zemalja izvan EU-a, poslovni ljudi i turisti mogu slobodno kretati bez kontrola na granicama. Od 1985. postupno je raslo i danas obuhvaća gotovo sve države članice EU-a i nekoliko pridruženih zemalja izvan EU-a.

Države schengenskog područja ukinule su unutarnje granice, ali i postrožile kontrole na zajedničkoj vanjskoj granici na temelju schengenskih pravila kako bi se zajamčila sigurnost ljudi koji žive i putuju u schengenskom području.

Popis zemalja u schengenskom području

 • Austrija
 • Belgija
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Island
 • Italija
 • Latvija
 • Lihtenštajn
 • Litva
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Njemačka
 • Norveška
 • Poljska
 • Portugal
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska

Dodatne informacije o schengenskom području

Pristupanje EU-u

Pristupanje EU-u složen je postupak koji se ne odvija preko noći. Kad država podnositeljica zahtjeva ispuni uvjete za članstvo, mora provesti pravila i propise EU-a u svim područjima.

Zahtjev za članstvo mogu podnijeti sve zemlje koje ispunjavaju uvjete za članstvo. Ti su uvjeti poznati kao kopenhaški kriteriji i uključuju tržišno gospodarstvo, stabilnu demokraciju i vladavinu prava te prihvaćanje sveukupnog zakonodavstva EU-a, uključujući euro.

Zemlja koja želi pristupiti EU-u podnosi zahtjev za članstvo Vijeću, koje traži od Komisije da ocijeni sposobnost podnositeljice zahtjeva da ispuni kopenhaške kriterije. Ako je mišljenje Komisije pozitivno, Vijeće mora odobriti pregovarački mandat. Pregovori se tada službeno otvaraju na temelju pojedinačnih slučajeva.

S obzirom na velik opseg pravila i propisa EU-a koje svaka država kandidatkinja mora donijeti kao svoje nacionalno pravo, pregovori često dugo traju. Kandidatkinje dobivaju financijsku, administrativnu i tehničku pomoć tijekom tog pretpristupnog razdoblja.

Države kandidatkinje

Ove su države u postupku prenošenja (tj. integriranja) zakonodavstva EU-a u nacionalno pravo:

Potencijalne kandidatkinje

Potencijalne države kandidatkinje još ne ispunjavaju uvjete za članstvo u EU-u.

 • Bosna i Hercegovina
 • Kosovo*
  * Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Dodatne informacije o proširenju

Ostale europske zemlje

Karta

Back to top