Euroopan Unioni

Jäsenmaat

Jäsenmaat

EU ei ole aina ollut yhtä laaja kuin se nykyisin on. Kun Euroopan maat aloittivat talousyhteistyön vuonna 1951, mukana oli 6 maata: Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa.

Ajan myötä unioniin on liittynyt yhä useampia maita. Nykyisin EU:ssa on 27 jäsenmaata. Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31.1.2020.

EU:n 27 jäsenmaata

Aakkosjärjestyksessä
Liittymisjärjestyksessä
Liittymispäivä Maa

1.1.1958

Alankomaat
  Belgia
  Italia
  Luxemburg
  Ranska
  Saksa
1.1.1973 Irlanti
  Tanska
  Yhdistynyt kuningaskunta (erosi EU:sta 31.1.2020)

1.1.1981

Kreikka
1.1.1986 Espanja
  Portugali
1.1.1995 Itävalta
  Ruotsi
  Suomi
1.5.2004 Kypros
  Latvia
  Liettua
  Malta
  Puola
  Slovakia
  Slovenia
  Tšekki
  Unkari
  Viro
1.1.2007 Bulgaria
  Romania
1.7.2013 Kroatia

Perustiedot EU:n jäsenmaista

Euromaat

EU:n 27 jäsenmaasta 19 käyttää euroa (€) virallisena rahayksikkönään. Nämä maat muodostavat yhdessä euroalueen.

Mitkä maat käyttävät euroa?

Schengen-alueen maat

Schengen-alueen maiden välisillä rajoilla ei ole rajatarkastuksia. Sen sisällä EU-maiden ja monien muiden maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti maasta toiseen niin työasioissa kuin lomamatkoillakin. Alun perin vuonna 1985 perustettu Schengen-alue on vähitellen laajentunut. Nykyään siihen kuuluvat lähes kaikki EU-maat, ja Schengenin säännöstöön osallistuu myös joitakin EU n ulkopuolisia maita. Schengen-aluetta voidaan pitää yhtenä EU:n suurimmista saavutuksista.

Alueen maat ovat Schengenin säännöstön mukaisesti tiukentaneet rajatarkastuksia yhteisillä ulkorajoillaan alueen asukkaiden ja muiden siellä liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi.

Schengen-maat

 • Alankomaat
 • Belgia
 • Espanja
 • Islanti
 • Italia
 • Itävalta
 • Kreikka
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Malta
 • Norja
 • Puola
 • Portugali
 • Ranska
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sveitsi
 • Tanska
 • Tšekki
 • Unkari
 • Viro

Lisätietoa Schengen-alueesta

Liittyminen Euroopan unionin jäseneksi

EU:n jäseneksi liittyminen on monivaiheinen ja pitkäkestoinen prosessi. Kun hakijamaa on täyttänyt EU-jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön unionin lainsäädäntö kaikilla aloilla.

EU-jäsenyyttä voi hakea jokainen maa, joka täyttää jäsenyysehdot. Näitä ehtoja kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Niihin kuuluu toimiva markkinatalous, vakaa demokratia ja oikeusvaltio sekä kaiken EU-lainsäädännön – myös euroa koskevan – hyväksyminen.

Kun maa haluaa liittyä EU:n jäseneksi, se esittää jäsenyyshakemuksen EU:n neuvostolle, joka pyytää Euroopan komissiota arvioimaan, voiko maa täyttää Kööpenhaminan arviointiperusteet. Jos komission lausunto on myönteinen, neuvosto päättää neuvotteluvaltuuksista. Jäsenyysneuvottelut avataan tämän jälkeen virallisesti aloittain.

Koska kunkin ehdokasmaan on saatettava valtava määrä EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään, neuvotteluihin kuluu paljon aikaa. Ehdokasmaat saavat liittymistä edeltävänä aikana taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea.

Ehdokasmaat

Ehdokasmaissa EU:n lainsäädäntöä on jo alettu saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä:

Mahdolliset ehdokasmaat

Mahdolliset ehdokasmaat eivät vielä täytä EU:n jäsenyysehtoja:

 • Bosnia ja Hertsegovina
 • Kosovo*
  * Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Lisätietoa EU:n laajentumisesta

Muut Euroopan maat

Kartta

Back to top