European Union website, the official EU website

Jäsenmaat


EU:n jäsenmaat (liittymisvuosi)

EU:ssa on 28 jäsenmaata:

Kohti EU-jäsenyyttä

Ehdokasmaat

Mahdolliset ehdokasmaat

  • Kosovo *
    * Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen

EU:n jäseneksi liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen on monimutkainen ja aikaavievä menettely. Kun hakijamaa on täyttänyt jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön EU:n lainsäädäntö kaikilla aloilla.

 

Kartta